Základní škola

  • Počet žáků se v současnosti pohybuje okolo 650, na prvním stupni přibližně 400, na druhém 250.
  • Vyučování probíhá ve dvou budovách, hlavní budova  Prachovická 340, k tomu 4 třídy na Vinořském náměstí 22.
  • Škola má velkou sportovní halu, dvě počítačové učebny, 9 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, ve všech ostatních učebnách jsou instalovány velkoplošné televize s připojením k internetu.
  • Výuku zajišťuje 42 členů pedagogického sboru.Většinu sboru tvoří zkušení učitelé, kteří na naší škole působí řadu let.
  • Součástí školy je školní družina pro žáky I.- III.ročníku s kapacitou 200 dětí v 7 odděleních.
  • Odkaz na přístup do Bakalářů naleznete zde.

Mateřská škola

  • Od roku 2001  je součástí základní školy.
  • Po dokončení posledních přístaveb má 9 tříd v pěti budovách, které navštěvuje přes 200 dětí
  • Všechny třídy mateřské školy jsou moderně a účelně vybaveny.
Děkujeme  firmě KAKTUS Software s.r.o. za sponzorskou výrobu a údržbu těchto stránek.