Pokyny k platbám MŠ 2022/23

Pokyny k platbám za školné a stravné pro letošní školní rok jsou uvedeny v příloze.
Variabilní symboly pro platby obdržíte u třídní učitelky. Čtěte pozorně.
Platba na akce v I. a II. pololetí ve výši 700,-Kč byla odsouhlasena zákonnými zástupci dne 5.9.2022 na třídních schůzkách.
Pokyny k platbám najdete v příloze.