Pokyny k platbám MŠ 2021/22

Pokyny k platbám za školné a stravné pro letošní školní rok jsou uvedeny v příloze.
Variabilní symboly pro platby obdržíte u třídní učitelky. Čtěte pozorně.

Platba na akce v I. a II. pololetí ve výši 600,-Kč byla odsouhlasena zákonnými zástupci dne 6.9.2021 na třídních schůzkách.
Pokyny k platbám najdete v příloze.