Pokyny k platbám MŠ 2020/21

Pokyny k platbám za školné, stravné a akce pro letošní školní rok v příloze.