Pokyny k platbám MŠ 2019/20

Pokyny k platbám za školné, stravné a akce pro letošní školní rok v příloze.