Pokyny k platbám MŠ 2018/19

Pokyny k platbám za školné, stravné a akce pro letošní školní rok v příloze.