Základní informace

 

Vedoucí ŠJ:                            Veronika Dušková

Telefon do kanceláře ŠJ:       286 851 074   

E-mail:                                    jidelna@zsvinor.cz 

(tato adresa slouží pro komunikaci s vedoucí ŠJ, nepoužívejte ji na odhlašování obědů, e-mailové odhlášky nebudou akceptovány)

 

 Informace o stravování ve školní jídelně    

                  

CENY OBĚDŮ: 

            žáci do 10 let                                                            28 Kč,  od 1.9.2022 34 Kč

            žáci 11 – 14 let                                                         33 Kč,  od 1.9.2022 40 Kč

            žáci od 15 let a dospělí strávníci                              36 Kč,  od 1.9.2022 43 Kč

            senioři                                                                       59 Kč,  od 1.9.2022 70 Kč

            MŠ děti 3 - 6 let  (oběd +  svačina)                          42 Kč,  od 1.9.2022 50 Kč

            MŠ děti 7 let - s odkladem ŠD (oběd +  svačina)    45 Kč,  od 1.9.2022 54 Kč 

 

Žák patří do dané věkové kategorie od začátku školního roku, ve kterém dosáhne příslušného věku (školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.).

 

Úhrada stravného


Bezhotovostní úhrada stravného je prováděna formou hromadného inkasa z bankovního účtu (trvalým příkazem nelze, ani jednorázovými příkazy) a to vždy k 5. dni v měsíci. První měsíc bude vždy vybrána záloha ve výši ceny 22 obědů, která bude vyúčtována v červenci a stravné bude dále inkasováno vždy zpětně za předchozí měsíc s ohledem na počet odhlášených obědů. Zadejte, prosím, co nejdříve ve své bance písemně souhlas s inkasem s limitem 1.200,- Kč. Uveďte číslo našeho účtu 000019-2000884319/0800 a variabilní symbol, který Vašemu dítěti přidělíme na základě vyplněné přihlášky
 
Odhlašování stravného


Děti je nutné v případě nepřítomnosti omlouvat ze stravy,  a to nejpozději předchozí den do 14 hodin. V případě náhlého onemocnění akceptujeme odhlášku první den nemoci do  8 hodin ráno na záznamník kanceláře školní jídelny. V době nemoci dítěte se první den může vydat strava do odnosných nádob  (v době od 11.20 hod. do 11.30 hod. v prostoru školní jídelny). Na další dny nemoci, nebo jiné nepřítomnosti jsou rodiče (dle zákona 561/2004 Sb. a vyhl. 107/2005 Sb.) povinni dítě ze stravování odhlásit. Jestliže je dítě řádně omluvené, převádí se stravné vždy do dalšího měsíce. Pokud dítě neomluvíte, počítá se do stavu a stravné bez náhrady propadá. Strávník nesmí vynášet z jídelny ani z MŠ žádné jídlo (§ 2, odst. 7 vyhlášky o školním stravování). Výjimku tvoří pouze jídlo odnesené v nádobě první den nemoci. Neodhlášené  obědy propadají. Odhlašování se provádí na internetových stránkách www.zsvinor.cz, v záložce jídelna(podrobný návod tamtéž) nebo na www.jidelna.cz nebo pomocí objednávkového terminálu nebo telefonicky na tel. č. 286851074 (záznamník). Zpětně obědy odhlásit nelze.
 
Značení alergenů v potravinách


Tato povinnost se týká všech výrobců potravin a všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Ode dne 13.12.2014 je povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Podrobnosti si přečtěte v přiloženém souboru. Jeho text je rovněž vyvěšen v jídelně.