Základní informace

Nová tělocvična naší školy byla uvedena do provozu na podzim roku 2005. V dopoledních hodinách slouží k výuce tělesné výchovy, potom následují sportovní kroužky (badminton, florbal) a v odpoledních hodinách ji pronajímáme veřejnosti. Rozměr plochy je 38x18 m, povrch pružná guma. Nalajnován je volejbal, košíková, tenis (dostatečné výběhy) a 5 x badminton. Jsou k dispozici mantinely na florbal.

Postup pronájmu: V odkazu "Obsazení tělocvičny" si vyhledejte volné hodiny, o které byste měli zájem. Kontaktujte ředitele školy na tel. 608 974 587 nebo e-mailem zsvinor@volny.cz  - domluvíte si termín sepsání smlouvy, při kterém Vám budou zároveň předány klíče od vchodu a šaten a instrukce k provozu. Základní cena  je od 1.9.2021 500 Kč/h, florbal 600 Kč/h (v ceně zapůjčení mantinelů a branek), tenis v okrajových hodinách 250 Kč/h. Platba se provádí převodem na účet na základě faktury - vždy za období do 31.12. a potom v lednu za 1.1.až konec pronájmu. Pokud chcete pronájem na jednotlivou akci o víkendu, zjistěte si  volný termín v odkazu "Víkendové akce", další postup je stejný jako u dlouhodobého pronájmu.