Seznam tříd s počty žáků a třídními učiteli

Rok 2022/23: celkový počet žáků 673, průměr 23,2 žáka na třídu.

Třída žáků

celkem

hochů dívek třídní učitel
I.A  21   9  12 Martina Dlouhá
I.B  20   8  12 Zdeňka Váňová
I.C  20   8  12 Iveta Boušová
II.A  19  11    8 Romana Zikmundová
II.B  22  13    9 Dana Míšková
II.C  23  12  11 Zdeňka De Kok
III.A  26  13  13 Eva Palkovská
III.B  26  11  15 Andrea Schönová
III.C  25  12  13 Olga Nováková

IV.A

 24  14  10 Igor Slouka
IV.B  26  11  15 Kateřina Kautská
IV.C  24  14  10 Ján Richter
V.A  24  13  11 Iveta Koníčková
V.B  24  14  10 Petra Šárová
V.C  24  14  10 Alena Bosová
V.D  24  11  13 Hana Zlámalová
VI.A  20  10  10 Markéta Šťastná
VI.B  22    8  14 Jana Slavíčková
VI.C  21  10  11 Jiří Kačer
VII.A  26  11  15 Petr Laštovička
VII.B  26  10  16 Lenka Pobudová
VII.C  26  11  15 Iva Javorková
VIII.A  25  16    9 Aneta Dopitová
VIII.B  25  14  11 Adéla Kocmanová
VIII.C  22    8  14 Dana Chludilová
VIII.D  24  10  14 Martina Hartlová
IX.A  20    9  11 Vojtěch Klimt
IX.B  21    9  12 Táňa Grochálová
IX.C  23  13  10 Milan Lipták