Miranovy duby 2018 - XXXII.ročník

32.ročník přeboru školy v přespolním běhu jsme muselu kvůli počtu žáků zredukovat na 1.- 5.ročník a rozdělit na dva díly. Ve středu 26.9.závodili žáci I.- III. ročníku. Ačkoli bylo dost chladno, zúčastnilo se 197 dětí. Ve čtvrtek 27.9. závodilo 125 žáků 4.- 5.ročníku. Žáci vyšších ročníků budou mít možnost zúčastnit se jarního Běhu osvobození Vinoře. Výsledky v příloze.

Přílohy

Mir.duby 2018.pdf