Školská rada

 Členové školské rady pro volební období 2023 - 2025:  

Za rodiče: Mgr. Marie Chaloupecká marhar@seznam.cz
  Lenka Králíčková kubkova99@gmail.com
     
Za obec: Mgr. Hana Šůrová  
  Mgr. Michal Zítek  
     
Za školu: PaedDr. Marie Brothánková  
  Mgr. Táňa Grochálová  

Se svými připomínkami se můžete obracet na zástupce rodičů na výše uvedené e-mailové adresy.

Školská rada je zřízena podle §167 a 168 školského zákona, kde je zároveň definován i obsah její činnosti. Se zněním zákona se můžete seznámit v příloze

Programy a zápisy z jednotlivých zasedání najdete v menu  Zasedání rady.