Školská rada

 Členové školské rady pro volební období 2021 - 2023:  

Za rodiče: Radka Rejtharová DiS. rejtharova.radka@gmail.com
  JUDr. Luděk Pilný LudekPilny@seznam.cz 
     
Za obec: Markéta Marešová  
  Ing.Johana Benešová  
     
Za školu: PaedDr. Marie Brothánková  
  Ing.Slávka Lupačová  

Se svými připomínkami se můžete obracet na zástupce rodičů na výše uvedené e-mailové adresy.

Školská rada je zřízena podle §167 a 168 školského zákona, kde je zároveň definován i obsah její činnosti. Se zněním zákona se můžete seznámit v příloze

Programy a zápisy z jednotlivých zasedání najdete v menu  Zasedání rady.