Rozpočet školy

Rozpočet ZŠ a MŠ Praha - Vinoř na rok 2021

 

Všechna čísla jsou v tisích Kč.

 

a) Prostředky od ÚMČ a z DČ
2021 Předpokládané příjmy Předpokládané výdaje Dotace MÚ
Škola 532 3814 3282
Mateřská škola 1000 2061 1061
Jídelna 3100 4042 942
Tělocvična 150 865 715
         
Celkem 6251 12451 6200

 

b) Prostředky ŠÚ MHMP

Rozpočet celkem: 62999,226
v tom:
mzdové prostředky: 45144,067
odvody: 16153923
ONIV + náhrady nemoc: 1701236