Rozpočet školy

Rozpočet ZŠ a MŠ Praha - Vinoř na rok 2020

 

Všechna čísla jsou v tisích Kč.

 

a) Prostředky od ÚMČ a z DČ
2018 Předpokládané příjmy Předpokládané výdaje Dotace MÚ
Škola 701 3885 3184
Mateřská škola 930 2001 1071
Jídelna 4120 5470 1350
Tělocvična 500 1095 595
         
Celkem 6251 12451 6200

 

b) Prostředky ŠÚ MHMP

Rozpočet celkem: 55877,755
v tom:
mzdové prostředky: 40419,111
odvody: 14465,418
ONIV + náhrady nemoc: 840,226