rekonstrukce vývařovny školní jídelny

Koncem května je suterén téměř hotov, vyzděna venkovní přístavba. Začínají práce na střeše.

Začátkem dubna jsou místnosti v suterénu budovy vyzděny, vyštukovány a začínají se dělat obklady. 15.4. začne venkovní přístavba v prostoru před kotelnou. Od té doby se nebude moci používat chodník mezi dolní branou a vchodem do MŠ, případně do ŠD nebo šaten školy. Přístup bude pouze horní branou vedle hlavního vchodu do školy. Děkujeme za pochopení.

18.2.2014 začala kompletní rekonstrukce vývařovny školní jídelny, skončit by měla v druhé polovině srpna. Po dobu rekonstrukce je průchod mezi Ronovskou ulicí a dvorem původní MŠ uzavřen. Školní rok v ZŠ skončí o týden dříve (viz. samostatná aktualita).

Stavba začíná rekonstrukcí sklepních prostorů.

Další informace budeme přinášet v této aktualitě.