provozní informace

8.6.2021
 
Od dnešního dne nemusí mít žáci roušky v době výuky. Mimo výuku ve všech společných prostorách školy jsou roušky stále povinné.

28.5.2021
 
Při testování ve čtvrtek 27.5.byl bohužel jeden vzorek pozitivní. Žáci i rodiče dané třídy již byli informováni mailem (třída bude z rozhodnutí hygieny do 10.6. v karanténě a bude mít distanční výuku). Ostatní výuka pokračuje normálně.

 

26.5.2021
 
Zítra  je opět ztestovací den. Doposud všechny testy ve škole byly negativní. Kdo není přítomen ve čtvrtek, testuje se při příchodu do školy antigenním testem (platnost 1 týden). Pokud do konce školního roku nedojde ke změnám, další informace o testování už uvádět nebudeme.

Nově se netestují žáci, kteří byli pozitivně testováni na Covid a od testu neuplynulo ještě 180 dní.

19.5.2021
 
Zítra  ve čtvrtek 20.5.2021 testujeme PCR plivacími testy ze slin zbývající polovinu školy (žáky, kteří měli minulý týden distanční výuku). Připomínáme příchod těchto žáků v 7:15 h (pokud nejsou s třídním učitelem domluveni jinak) přes šatnu rovnou do třídy, kde proběhne test. Jeho výsledek tentokrát už dostanete prostřednictvím sms a mailu osobně.

 

14.5.2021
 
Výsledky testů z 13.5.: všechny byly negativní. Od příštího testování budou rodiče dostávat výsledný protokol prostřednictvím sms a mailu.

I přes testování PCR testem je nošení roušek ve škole stále povinné (odpovídáme tímto na časté dotazy rodičů).

 

13.5.2021
 
Upřesnění na základě dotazů: 17.5.2021 jdou do školy všechny děti (rotační výuka skončila).

Testování v pondělí 17.5. antigením testem:

Testovací místo 1: hlavní vchod do školy – I.B (v 7:10 h), II.B (v 7:25 h) a IV.B (v 7:40 h).
Testovací místo 2: vchod z hřiště na školním dvoře - I.C (v 7:10 h), V.B (v 7:25 h) a V.C (v 7:40 h).
Testovací místo 3: vchod do ZŠ na Vinořském náměstí  - III.B (v 7:15 h) a III.D (v 7:35 h).
Testovací místo 4: vchod B ze hřiště školy do šaten naproti vrátnici – VI.A (v 7:10 h), VI.C (v 7:25 h) a VIII.A (v 7:40 h).  
Testovací místo 5: vchod do školní družiny (vedle vchodu do šaten u vrátnice) - VI.B (v 7:10 h), VI.D (v 7:25 h) a VIII.B (v 7:40 h). 

Žáci, kteří byli 13.5.testováni PCR testem jdou v pondělí do školy vchodem u vrátnice bez omezení (mezi 7:30 až 7:50 h). Od úterý chodí bez omezení všichni.Výše uvedené třídy, které se testují v pondělí, se budou ve čtvrtek 20.5. testovat PCR testem - tyto třídy prosíme přijít ve čtvrtek v 7:15 h vchodem pro žáky a odebrat se neprodleně do třídy k testu. Další testování potom bude pro ně za 14 dní.

Školní jídelna funguje v normálním režimu podle řádu školní jídelny, školní družina od 17.5.včetně ranní družiny rovněž v normálním režimu.

12.5.2021
 
Dnes jsme obdrželi oficiální informace z MŠMT. Pro další testování našich žáků máme již zajištěny PCR testy ze slin. Testovat se budou pouze jedenkrát za 14 dní a to ve čtvrtek ráno (žáci, kteří jsou ve škole nyní se budou testovat 13.5., zbývající nejprve v pondělí 17.5. antigením testem, následně 20.5. PCR), potom pravidelně po 14 dnech. Testy bude vyhodnocovat laboratoř a předpokládáme výsledky během pátku.
Stále platí, že se nemusí testovat žáci, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění COVID 19. Rodiče, kteří se školním testem nesouhlasí, si mohou své dítě nechat doma, pouze ho omluvit třídní učitelce a dostanou seznam učiva, které je potřeba zvládnout. Žák bude následně přezkoušen ve škole individuálně.  
První testování 7. a 9. ročníků 13.5. proběhne ráno dle původního rozpisu (začínáme v 7.10). První test 1. – 5. ročníků bude 13.5. ve třídách ihned po příchodu do školy.
V případě, že žák nebude ve čtvrtek při testování své třídy ve škole, musí se po příchodu do školy otestovat antigenním testem (dostane ve škole), platnost 1 týden. PCR test vyhodnocuje laboratoř a testovat můžeme pouze ve čtvrtek. Další možností je zajistit si na svůj PCR test vyhodnocený oficiální laboratoří a přinést potvrzení, které bude platit 14 dní.

Od 17.5.2021 začíná prezenční výuka ve všech třídách a provoz školy včetně družiny a jídelny se vrací do normálního stavu, tedy i výuka jazyků ve skupinách. Výjimkou je výše popsané testování, stálá povinnost nosit roušky a výuka tělocviku, která bude dále probíhat po jednotlivých třídách venku.
 

11.5.2021
 
Bohužel zatím nemáme žádné oficiální informace, ale podle vyjádření na stránkách MŠMT a informací z webu to vypadá, že od 17.5.2021 půjdou do školy všechny děti. Podařilo se nám zajistit PCR testy ze slin. Test bude platný 14 dní. První testování proběhne ve čtvrtek ráno, bude se týkat všech dětí, které jsou momentálně ve škole. V pondělí 17.5. se současnými antigeními testy otestují všechny děti, které v tomto týdnu mají distanční výuku a znovu se otestují ve čtvrtek PCR testy ze slin. Potom už vždy jedenkrát za 14 dní ve čtvrtek. Bližší informace upřesníme po obdržení oficiálních pokynů.

 

4.5.2021
 
V týdnu od 10. 5. 2021 nastoupí na rotační prezenční výuku žáci VII. a IX.ročníku. Žáci VI. a VIII.ročníku budou mít tento týden distanční výuku. Třídy I.stupně pokračují v již zavedeném střídavém režimu, testují se už jen v pondělí.

Podrobné informace pro žáky VII. a IX.ročníku, kteří jdou do školy poprvé:
Před nástupem do školy budou muset žáci absolvovat antigenní test, a to každé pondělí a čtvrtek.     
Testování bude probíhat na dalších dvou místech v časech:     
Testovací místo 4: vchod B ze hřiště školy do šaten naproti vrátnici – VII.A (v 7:10 h), VII.C (v 7:25 h) a IX.B (v 7:40 h).    
Testovací místo 5: vchod do školní družiny (vedle vchodu do šaten u vrátnice) - VII.B (v 7:10 h), IX.A (v 7:25 h) a IX.C (v 7:40 h).    
 
Test dostane žák ve škole a provede si ho sám nebo za případné asistence zákonného zástupce (učitelé testování neprovádějí, pouze poradí). Na výsledek testu se čeká cca 15 min venku, proto prosíme, přizpůsobte oblečení. V případě negativního výsledku půjde žák do školy, v případě pozitivního výsledku bohužel musí podstoupit PCR test a do školy nemůže. Zákonný zástupce bude ihned informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. Pokud žák nebude přítomen ve škole v pondělí nebo ve čtvrtek, bude se testovat v den příchodu do školy. Jestliže žák v posledních 90 dnech (od prvního pozitivního testu) prodělal covid onemocnění, což doložíte potvrzením lékaře nebo hygieny, testovat se nemusí.   
Při pozitivním testu v pondělí nenastoupí do školy pouze tento žák, třída zůstává. Při pozitivním výsledku testu ve čtvrtek jde celá třída domů a dále budeme postupovat podle výsledku PCR testu a pokynů hygieny.    
 
Žáci musí být vybaveni chirurgickou rouškou nebo respirátorem.    
 
Školní jídelna automaticky přihlásí na oběd žáky na prezenční výuce, pokud běžně chodí na obědy, oběd zkonzumují v jídelně. Pokud dítě nebude chodit do školy, oběd si odhlaste. Pro ostatní platí stejná pravidla jako dosud, výdej do nádob 13:15 až 13:30 h (bohužel z hygienických důvodů není možné kombinovat výdej do odnosných nádob a do talířů).    
   
V případě nepřítomnosti žáka ve škole mu bude poskytnut e-mailem týdenní plán úkolů.    
   
Příchod žáků do školy mimo testovací dny (út, st a pá):    
VII.A: 7:30 h vchod A (u vrátnice)   
VII.B: 7:30 h vchod B (naproti vrátnici ze školního hřiště)   
VII.C: 7:30 h vchod C (ze školního hřiště)   
IX.A: 7:35 h vchod B (naproti vrátnici ze školního hřiště)  
IX.B: 7:40 h vchod B (naproti vrátnici ze školního hřiště)    
IX.C: 7:45 h vchod A (u vrátnice)    
 
Obnovujeme výuku tělesné výchovy venku (přizpůsobte oblečení na TV venkovním aktivitám a počasí).  
Stále platí podmínka zachování homogenity tříd, výuka cizích jazyků na druhém stupni bude i nadále pokračovat po jednotlivých třídách, stejně tak i výuka tělesné výchovy. I nadále je v hodinách hudební výchovy zakázán zpěv.  
Vzhledem k současné situaci není škola schopna zajistit dozor 2. stupně v přestávce na oběd – polední pauzu (po obědě) tráví žáci mimo budovu školy.  
  
Děkujeme za dodržování všech opatření a prosíme Vás o maximální součinnost.   
Vedení školy  

 

30.4.2021

Včerejší informace máme oficiálně potvrzeny. Upřesnění:

Nově jsou povoleny venkovní sportovní aktivity, od pondělí 3. 5. 2021 tedy obnovujeme výuku tělesné výchovy venku (přizpůsobte oblečení na TV venkovním aktivitám a počasí).


Stále platí podmínka zachování homogenity tříd, výuka cizích jazyků na druhém stupni bude i nadále pokračovat po jednotlivých třídách, stejně tak i výuka tělesné výchovy. I nadále je v hodinách hudební výchovy zakázán zpěv.


Vzhledem k současné situaci není škola schopna zajistit dozor pro třídy 2. stupně v přestávce na oběd – polední pauzu (po obědě) tráví žáci mimo budovu školy. Děkujeme za pochopení.
 

Žáci 7. a 9. ročníku v následujícím týdnu, od 3.5.2021 zůstávají na distanční výuce. Ve dnech 3. a 4. 5. 2021 je z důvodu konání přijímacích zkoušek zrušena distanční výuka 9. ročníků.

 

29.4.2021

Zprávy máme zatím pouze z internetu, ale podle nich nastoupí v pondělí 3.5.2021 do školy rotačně druhý stupeň - platí informace z 26.4. Testovat se bude podle zpráv II.stupeň 2 krát týdně, I.stupeň už pouze v pondělí. Zároveň se plně obnovuje provoz všech tříd mateřské školy v normálním režimu a bez testů. Případné upřesnění po obdržení pokynů z MŠMT.

Pro rodiče žáků. kteří půjdou do školy a normálně chodili na obědy - žák je přihlášen, pokud oběd nechcete, nezapomeňte ho odhlásit. Kdo do školy nejde a oběd chce (do nádob), nezapomeňte si ho přihlásit.

 

26.4.2021

Vážení rodiče,
trpělivě očekáváme rozhodnutí k nástupu žáků 2. stupně na prezenční výuku. V současné době sice nevíme přesné datum, ale máme připraveno vše a těšíme se na všechny žáky. Upřesníme pravděpodobně v pátek podle výsledku jednání vlády.
Jako první nastoupí do školy žáci 6. a 8 ročníku. Všechny informace uveřejněné na našich webových stránkách platí. Nyní posíláme podrobnější informace.  
 
Před nástupem do školy budou muset žáci absolvovat antigenní test, a to každé pondělí a čtvrtek.   
Testování bude probíhat na dalších dvou místech v časech:   
Testovací místo 4: vchod C ze hřiště školy do šaten naproti vrátnici – VI.A (v 7:10 h), VI.C (v 7:25 h) a VIII.A (v 7:40 h).  
Testovací místo 5: vchod do školní družiny (vedle vchodu do šaten u vrátnice) - VI.B (v 7:10 h), VI.D (v 7:25 h) a VIII.B (v 7:40 h).  

Test dostane žák ve škole a provede si ho sám nebo za případné asistence zákonného zástupce (učitelé testování neprovádějí, pouze poradí). Na výsledek testu se čeká cca 15 min venku, proto prosíme, přizpůsobte oblečení. V případě negativního výsledku půjde žák do školy, v případě pozitivního výsledku bohužel musí podstoupit PCR test a do školy nemůže. Zákonný zástupce bude ihned informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. Pokud žák nebude přítomen ve škole v pondělí nebo ve čtvrtek, bude se testovat v den příchodu do školy. Jestliže žák v posledních 90 dnech (od prvního pozitivního testu) prodělal covid onemocnění, což doložíte potvrzením lékaře nebo hygieny, testovat se nemusí.  

Při pozitivním testu v pondělí nenastoupí do školy pouze tento žák, třída zůstává. Při pozitivním výsledku testu ve čtvrtek jde celá třída domů a dále budeme postupovat podle výsledku PCR testu a pokynů hygieny.  

Žáci musí být vybaveni chirurgickou rouškou nebo respirátorem.   
Školní jídelna automaticky přihlásí na oběd žáky na prezenční výuce, pokud běžně chodí na obědy, oběd zkonzumují v jídelně. Pokud dítě nebude chodit do školy, oběd si odhlaste. Pro ostatní platí stejná pravidla jako dosud, výdej do nádob 13:15 až 13:30 h (bohužel z hygienických důvodů není možné kombinovat výdej do odnosných nádob a do talířů).  
V případě nepřítomnosti žáka ve škole mu bude poskytnut e-mailem týdenní plán úkolů.  
 
Příchod žáků do školy mimo testovací dny (út, st a pá):  
VI.A: 7:30 h vchod A (u vrátnice)
VI.B: 7:30 h vchod B (naproti vrátnici ze školního hřiště)
VI.C: 7:30 h vchod C (ze školního hřiště)
VI.D: 7:35 h vchod B (naproti vrátnici ze školního hřiště)
VIII.A: 7:40 h vchod B (naproti vrátnici ze školního hřiště)  
VIII.B: 7:45 h vchod A (u vrátnice)  

Děkujeme za dodržování všech opatření a prosíme Vás o maximální součinnost.
Vedení školy

 

26.4.2021

Dále pokračujeme v rotační prezenční výuce prvního stupně. Testy zatím byly všechny negativní, do školy chodí téměř všechny děti. Tento týden je bohužel jedna třída v karanténě, problém nevznikl ve škole. Další střídání tříd bude podle níže uvedených rozvrhů.

O návratu žáků druhého stupně zatím nic bližšího nevíme. Pokud k němu dojde, začínat prezenční výuku budou žáci 6. a 8.ročníku, 7.a 9.ročník potom další týden. Doufáme, že k tomu v tomto školním roce ještě dojde.

Testování před přijímacími zkouškami:

IX.roč.středa 28.4. v 8:00 IX.C, v 8:15 IX.B a v 8:30 IX.A.

V. a VII.roč. zájemci o gymnázia v pátek 30.4. v 8:00 h. Všem se vydává písemné potvrzení.

 

14.4.2021

V týdnu od 19.4.2021 se vrací do školy zbývající třídy prvního stupně. Rozpis testování:

Testovací místo 1: hlavní vchod do školy – I.B (v 7:10 h), II.B (v 7:25 h) a IV.B (v 7:40 h).
Testovací místo 2: vchod z hřiště na školním dvoře - I.C (v 7:10 h), V.B (v 7:25 h) a V.C (v 7:40 h).
Testovací místo 3: vchod do ZŠ na Vinořském náměstí  - III.B (v 7:15 h) a III.D (v 7:35 h).

Dále platí všechny informace ze 7.4.2021.

Příchod žáků do školy mimo testovací dny (út, st a pá):
I.B: 7:35 h vchod A (u vrátnice); I.C: 7:40 h vchod A; II.B: 7:45 vchod B (ze školního hřiště).
IV.B: 7:35 h vchod C (ze hřiště vzadu); V.B: 7:40 h vchod C; V.C: 7:45 vchod C.
III.B: 7:40 h; III.D: 7:50 h.

Při testování ve čtvrtek budou žáci čekat na výsledeky v šatně, protože v případě pozitivního nálezu jde domů stejně celá třída.

 

13.4.2021

Původně plánované třídní schůzky 15.4.2021 jsme přeložili na úterý 27.4.2021. Doufáme, že v té době budeme mít nějaké informace o případném návratu dalších dětí do školy. Podrobnosti Vám zašlou třídní učitelé mailem.

 

12.4.2021

Vážení rodiče,
i díky Vaší spolupráci proběhlo testování dětí poklidně a hladce. Z celkového počtu  192 dětí dnes přišlo do školy 183 a žádné z nich nemělo s testováním potíže (ani jsme nezaznamenali žádné slzičky). Všechny děti byly šikovné a zaslouží naší i Vaší pochvalu.


Dovolte nám připomenout, že ve školní jídelně nemůžeme dle hygienických norem kombinovat výdej jídla na talíře a výdej do odnosných nádob. Děti, které se vyučují prezenčně si jídlo odeberou standardně po vyučování a zkonzumují ho ve školní jídelně, děti, které se vyučují distančně, mají možnost (po přihlášení obědů) si jídlo odebrat do odnosných nádob mezi 13,15 – 13,30 hodin. (Stále platí informace z 24.11.2020 ze školní jídelny: https://www.zsvinor.cz/Aktuality-103/Rezim_stravovani_ve_skolni_jidelne_od_18listopadu_2020-1659 ).


Dnešní dlouho očekávaný den byl plný dobré nálady a příjemných setkání, na která se těšili jak děti, tak i vyučující.
S přáním pevného zdraví vedení školy.

 

7.4.2021

Oficiální pokyny jsme dostali dnes. Všechny informace uveřejněné 6.4.2021 platí. Před nástupem do školy budou muset žáci absolvovat antigenní test, a to každé pondělí a čtvrtek.


Testování bude probíhat na třech místech v časech uveřejněných 6.4.2021.
Testovací místo 1: hlavní vchod do školy – I.A (v 7:10 h), II.C (v 7:25 h) a IV.C (v 7:40 h).
Testovací místo 2: vchod z hřiště na školním dvoře - II.A (v 7:10 h), IV.A (v 7:25 h) a V.A (v 7:40 h).
Testovací místo 3: vchod do ZŠ na Vinořském náměstí  - III.A (v 7:15 h) a III.C (v 7:35 h).
Test dostane žák ve škole a provede si ho sám nebo za případné asistence zákonného zástupce (učitelé testování neprovádějí, pouze poradí). Na výsledek testu se čeká cca 15 min venku, proto prosíme, přizpůsobte oblečení. V případě negativního výsledku půjde žák do školy, v případě pozitivního výsledku bohužel musí podstoupit PCR test a do školy  nemůže. Zákonný zástupce bude v tomto případě ihned informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. Pokud žák nebude přítomen ve škole v pondělí nebo ve čtvrtek, bude se testovat v den příchodu do školy. Jestliže žák v posledních 90 dnech (od prvního pozitivního testu) prodělal covid onemocnění, což doložíte potvrzením lékaře nebo hygieny, testovat se nemusí.


Při pozitivním testu v pondělí nenastoupí do školy pouze tento žák, třída zůstává. Při pozitivním výsledku testu ve čtvrtek jde celá třída domů a dále budeme postupovat podle výsledku PCR testu a pokynů hygieny.


Žáci musí být vybaveni chirurgickou rouškou nebo respirátorem.


Školní jídelna automaticky přihlásí na oběd žáky na presenční výuce, pokud běžně chodí na obědy. Oběd zkonzumují v jídelně. Pro ostatní platí stejná pravidla jako dosud, výdej do nádob 13:15 až 13:30 h.


V případě nepřítomnosti žáka ve škole mu bude poskytnut mailem týdenní plán úkolů.


Příchod žáků do školy mimo testovací dny (út, st a pá):
I.A: 7:35 h vchod A (u vrátnice); II.A: 7:40 h vchod A; II.C: 7:45 vchod B (ze školního hřiště).
IV.A: 7:35 h vchod C (ze hřiště vzadu); IV.C: 7:40 h vchod C; V.A: 7:45 vchod C.
III.A: 7:40 h; III.C: 7:50 h.


Děkujeme za dodržování všech opatření a prosíme rodiče o maximální součinnost.

 

6.4.2021

Protože od 12.4.2021 se do školy pravděpodobně vrátí žáci prvního stupně (1.- 5.ročník), a to střídavě vždy týden ve škole a týden distanční výuky doma, přinášíme zde námi připravené rozdělení docházky tříd, abyste se mohli podle toho zařídit. Upozorňujeme, že žádnou oficiální informaci zatím nemáme, informace čerpáme pouze z webu.

12.4.2021 přijdou do školy I.A (v 7:10 h), II.A (v 7:10 h), II.C (v 7:25 h), III.A (v 7:15 h), III.C (v 7:35 h), IV.A (v 7:25 h), IV.C (v 7:40 h) a V.A (v 7:40 h). Tyto třídy budou mít normální výuku podle rozvrhu. Zbylé třídy pokračují tento týden v distanční výuce podle upraveného rozvrhu pro distanční výuku. Pro žáky I.-III.ročníku, kteří mají presenční výuku a jsou přihlášeni do družiny, bude družina fungovat (mimo ranní) v normálním rozsahu. Děti zůstanou ve skupinách shodných s třídním kolektivem.

Časy v závorkách jsou časy, kdy se děti dostaví k testování (místo upřesníme). Podrobnosti zde uvedeme ihned po obdržení oficiálních informací z MŠMT.

 

17.3.2021

Zavádíme elektronické žákovské knížky i v 9.ročníku. Do konce března by měly být v Bakalářích dopsány známky za toto pololetí.

2.3.2021

Od 8.3.2021 si mohou odebrat dotovanou stravu žáci ZŠ (jako do 26.2.) a nově i děti z MŠ (zde samozřejmě jejich zákonní zátupci). Podrobnosti v článku

Stravování ve školních jídelnách od 8.3.2021

.

27.2.2021

Obdrželi jsme oficiální informaci o úplném uzavření školy i školky do 21.3.2021. Po jarních prázdninách 8.3.2021 tedy pokračujeme distanční výukou ve všech ročnících. Text informace z MŠMT je v příloze.

24.2.2021

Protože ani v březnu neočekáváme návrat nižších ročníků k prezenční výuce, rozhodli jsme rozšířit používání elektronické žákovské knížky i pro 3.- 5.ročník. Platí všechny pokyny z 5.2.2021.

Žádáme rodiče 1. a 2.ročníku, aby v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN vybavili své děti do školy od čtvrtka 25.2.2021 odpovídající ochranou dýchacích cest, tedy zejména respirátorem nebo chirurgickou rouškou. Děkujeme.

Ke spekulacím ohledně návratu dětí k prezenční výuce a jejich případného testování se nebudeme vyjadřovat do té doby, než obdržíme oficiální pokyny z MŠMT, se kterými vás neprodleně seznámíme zde.

5.2.2021

Vzhledem k nepříznivému vývoji současné epidemiologické situace a k tomu, že v příštích dnech neočekáváme návrat k prezenční výuce, zavádíme v tomto pololetí i v 6. ročníku elektronickou žákovskou knížku (7. a 8.ročník ji má již v provozu). Jde o „zkušební provoz“, který na konci školního roku ve spolupráci s Vámi vyhodnotíme.  
Známky budou Vašim dětem zapisovány pouze do aplikace Bakaláři, nebudou duplicitně zaznamenávány do papírové žákovské knížky. Známky uvidíte odlišené velikostí, což odpovídá důležitosti (váze) jednotlivých známek. Všechny známky za uplynulý týden budou v Bakalářích zapsány vždy nejpozději v pondělí týdne následujícího.  
Známky za aktuální pololetí, které děti již získaly, jim budou do Bakalářů zapsány postupně během příštího týdne.
Po přihlášení do Bakalářů (viz přístup k vysvědčení) v levém menu rozkliknete KLASIFIKACE a zvolíte PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE. Uvidíte všechny známky za dané pololetí.  
„Papírové“ žákovské knížky zatím zůstávají v platnosti, po obnovení prezenční výuky budou sloužit pro omlouvání absence dětí jako doposud.

Odkaz na přihlášení do našich bakalářů zsvinor.bakalari.cz/Login je také na úvodní stránce našich stránek vpravo.

29.12.2020

Podle posledního rozhodnutí vlády se od 4.1.2021 do školy k prezenční výuce vracejí pouze žáci I. a II.ročníku. Budou ve svých třídách, v celém prostoru školy i při výuce se nosí roušky. Ve školní družině budou skupiny shodné s třídními kolektivy, rozsah provozu odpoledne normální, ranní družina není možná, děti se nesmějí míchat. Děti jsou automaticky přihlášeny ke stravování podle toho, jak chodily před uzavřením školy (viz.článek o režimu stravování v záložce Jídelna). Vzdělávání ostatních ročníků bude probíhat distančním způsobem podle rozvrhu pro distanční výuku jako před Vánoci.

Vstup do školy: I.A: 7:30 h, vchod A (u vrátnice); I.B: 7:30 h vchod B (ze hřiště); I.C: 7:35 h vchod A

                            II.A: 7:40 h vchod A; II.B: 7:40 h vchod B; II.C: 7:35 vchod B

Stejně jako na jaře si děti v uvedený čas vyzvedne paní učitelka. Prosíme o dochvilnost.

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Jídlo  nesmí konzumovat  v jídelně, mohou ho pouze odebrat do stravovacích nádob, a to v čase 13 - 13:30 h.

Mateřská škola je od 4.1.2021 v normálním provozu, tedy vaříme i pro seniory

 

16.12.2020

Na základě rozhodnutí MŠMT byly dny 21. - 22. 12.2020 vyhlášeny dny boje proti covidu. Provoz školy i školní družiny tedy končí 18.12.2020 (nebude probíhat ani distanční výuka). Všem dětem navštěvujícím základní školu bude hromadně odhlášen oběd, mateřská škola bude v provozu do 22.12.2020.

Po prázdninách 4.1.2021 začnou prezenční výuku žáci prvního stupně (1. - 5. ročník), na druhém stupni žáci 6. ročníků. Žáci 7. a 8. ročníků se budou vzdělávat distančně. Předpokladem je, že opět nastane rotační výuka (epidemiologický stupeň 3 a 4). I nadále bude platit, že po dobu distanční výuky platí zkrácený distanční rozvrh hodin a po dobu prezenční výuky ve škole platí rozvrh hodin v plném rozsahu. Organizace vstupů do školy a výdeje obědů ve školní jídelně zůstává.

Obědy ve školní jídelně bude hospodářka ŠJ paní V. Dušková po celou dobu rotační výuky přihlašovat a odhlašovat po týdnech podle toho, které třídy budou školu aktuálně navštěvovat. Žáci na distanční výuce, kteří by měli zájem odebrat oběd do odnosných nádob si musí obědy na každý takový týden přihlásit.

Sledujte prosím naše webové stránky, v případě změny epidemiologické situace (stupeň 5) je budeme během posledního prázdninového víkendu aktualizovat.

Všem přejeme hodně zdraví a klidné svátky.


Vedení školy

15.12.2020

Vláda usnesením z 14.12.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole a školní družině ve dnech 21.a 22.12.2020. Na vyjádření ministerstva školství se zatím čekáme (doposud jsme nic neobdrželi).

 

11.12.2020

Doplnění informací: Vstupy do školy od 14.12. jako v týdnu od 30.11., probíhá prezenční výuka VII. a VIII.ročníku. Výskyt covidu u žáků školy zatím minimální, hygiena nám nenařídila žádná omezení. Rodiče dotčených tříd byli informováni mailem. Znovu apelujeme na rodiče, aby v případě podezření na onemocnění dítěte nebo rodinného příslušníka preventivně neposílali dítě do školy.

 

2.12.2020

Doplnění informací k rotační výuce 6.ročníku. Pokud je 6.ročník ve škole, platí vstupy do školy následovně:

7:20 h:  IV.A vchod B, IV.B vchod A

7:25 h:  IV.C vchod B, V.B vchod C, V.C vchod A

7:30 h:  I.A vchod A, I.B vchod B, V.A vchod C

7:35 h:  I.C vchod A, II.C vchod B, VI.A vchod C

7:40 h:  II.A vchod A, II.B vchod B, VI.B vchod C

7:45 h: VI.C vchod C, IX.A vchod A, IX.B vchod B

7:50 h:  VI.D vchod C, IX.C vchod A

Poznámka: Pokud Vaše dítě dojíždí autobusem, je možné v jednotlivých případech přijít i mimo uvedené doby.

 

20.11.2020

Obdrželi jsme konkrétní pokyny z MŠMT. V pondělí 30.11.2020 se obnovuje prezenční výuka pro 3.- 5.ročník a pro 9.ročník. 6.- 8.ročník zahajují rotační prezenční výuku. V naší škole půjdou do školy 30.11. sedmý a osmý ročník, šestý ročník pokračuje v distanční výuce. Následující týden bude mít prezenční výuku 6.ročník, 7.-8.ročník se bude vzdělávat distančně.

Aby byla dodržena homogenita skupin, jsme nuceni upravit rozvrh pro prezenční výuku. Výuka některých jazyků bude probíhat po třídách, ne po mezitřídních skupinách. Při distanční výuce platí dál současný upravený rozvrh.

Stravování: Žákům, kteří zrovna mají prezenční výuku, je automaticky přihlášen oběd (pokud se stravovali). Žáci na distanční výuce mají oběd odhlášen, mohou si ho přihlásit a odebrat do jídlonosiče v době od 13:15 h  do 13:30 h - vchází vchodem ze dvora školy.

Vstup do školy:

7:20 h:  IV.A vchod B, IV.B vchod A

7:25 h:  IV.C vchod B, V.B vchod C, V.C vchod A

7:30 h:  I.A vchod A, I.B vchod B, V.A vchod C

7:35 h:  I.C vchod A, II.C vchod B, VII.C vchod C

7:40 h:  II.A vchod A, II.B vchod B, VII.B vchod C

7:45 h: VIII.B vchod C, IX.A vchod A, IX.B vchod B

7:50 h:  VII.A vchod C, VIII.A vchod B, IX.C vchod A

Stará škola: 7:15 h III.A,  7:25 III.B,  7:35 III.C,  7:45 III.D

Školní družina: do 27.11.není ranní družina, od 30.11. je obnoven provoz v běžném rozsahu včetně ranní družiny.

I.a II.ročník pokračuje v prezenční výuce. Pro všechny osoby jsou v prostorách školy povinné roušky (i při výuce).

Mateřská škola pokračuje beze změn.

Ještě upozorňujeme, že přihlášky případných zájemců o práci v radě školy sbíráme do 27.11.2020 na mailu zsvinor@volny.cz - viz. článek  "Školská rada - volby na období 2021- 23" .

 

12.11.2020

Z rozhodnutí vlády se od 18.11.2020 vracejí žáci I. a II.ročníku k prezenční výuce. Budou ve svých třídách, v celém prostoru školy i při výuce se nosí roušky. Ve školní družině budou skupiny shodné s třídními kolektivy, rozsah provozu odpoledne normální, ranní družina není možná, děti se nesmějí míchat. Děti jsou automaticky přihlášeny ke stravování podle toho, jak chodily před uzavřením školy (viz.článek o režimu stravování). Vzdělávání ostatních ročníků pokračuje zatím beze změn.

Vstup do školy: I.A: 7:30 h, vchod A (u vrátnice); I.B: 7:30 h vchod B (ze hřiště); I.C: 7:35 h vchod A

                            II.A: 7:40 h vchod A; II.B: 7:40 h vchod B; II.C: 7:35 vchod B

Stejně jako na jaře si děti v uvedený čas vyzvedne paní učitelka. Prosíme o dochvilnost.

Podle současných nařízení se mění podmínky stravování žáků, kteří mají distanční výuku. Nově  nesmí konzumovat jídlo ve školní jídelně, mohou ho pouze odebrat do stravovacích nádob, a to v čase 13 - 14 h.

10.11.2020

Třídní schůzky 19.11.2020 proběhnou on line v prostředí Microsoft Teams prostřednictvím přihlašovacích údajů Vašich dětí, popřípadě obvyklým způsobem on line kontaktů ve třídě Vašich dětí. V následujících dnech budete podrobněji informováni emailem od třídních učitelů.

2.11.2020

3.11.opět otvíráme dvě třídy v Mikulovické uluci. Podrobně v článku vedle na titulní straně - https://www.zsvinor.cz/Aktuality-73/211tridy-v-Mikulovicke-ulici-uzavreny-1657 .

1.11.2020

Z důvodu potvrzené nákazy Covidem 19 u zaměstnance MŠ v budově v ulici Mikulovické (pův.budova MŠ), budou třídy z této budovy dne 2. 11. uzavřeny.
V neděli, 1.11. se nám, bohužel, přes velkou snahu nepodařilo hygienickou stanici HMP telefonicky kontaktovat. Jakmile dostaneme od hygieny pokyny, zveřejníme další postup.

Pro důchodce a třídu Broučků se vaří - kuchařky nebyly s nakaženým v kontaktu.

29.10.2020

Ze současné situace je zřejmé, že se sejdeme 2.11.2020 opět při distanční výuce. Rodiče, kteří chtějí od 2.11.opět stravovat děti ve školní jídelně si je musí znovu přihlásit na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074) - na prázdniny v říjnu byly obědy všem odhlášeny. Výdej oběda jako před prázdninami.

23.10.2020

Přejeme všem pěkné podzimní prázdniny, sejdeme se opět v pondělí 2.11.2020. Zda ve škole nebo při distanční výuce se zatím neví. Sledujte zprávy. Pevné zdraví.

14.10.2020

Upřesňujeme stravování ve školní jídelně. Na základě pokynu MŠMT, který jsme obdrželi dnes, mají žáci možnost i při úplné distanční výuce přijít na oběd do školní jídelny. Rodiče, kteří mají o stavování svého dítěte zájem, mohou si obědy přihlásit na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074).

Dnes můžete přihlašovat do 18 h, od zítřka prosíme nejpozději do 14 h. Zároveň prosíme o přihlášení všech obědů, které Vaše dítě bude odebírat od 15.10. do 23.10.2020. Potom jsou týden prázdniny, kdy se pro žáky ZŠ nevaří. Dále upřesníme podle vývoje situace.

Konzumace oběda je možná pouze ve školní jídelně, každý den od 12 do 14 h. Vstup kolem vrátnice, dítě je povinno se ve své šatně přezout, mít roušku a čip.

13.10.2020

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od 14.10.2020 probíhá výuka pouze distančním způsobem pro všechny žáky školy. Obědy jsou hromadně odhlášeny, školní družina není v provozu. Podrobnosti o organizaci distanční výuky vám sdělí třídní učitelé mailem.

Pro rodiče, kteří chtějí čerpat OČR z důvodu uzavření školy: Škola nevydává potvrzení o uzavření, je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.Viz. https://www.mpsv.cz/osetrovne .

9.10.2020

Platí informace ze včerejška a k tomu: Žáci druhého ročníku nebudou mít do odvolání plavecký výcvik. V těchto hodinách budou mít náhradní program.

Kroužky nezačnou dříve než 2.11.

Obědy: žákům, kteří se v daném týdnu účastní distanční výuky hromadně odhlásíme obědy ve školní jídelně. Protože ale mají na odběr dotovaného oběda nárok, můžete jim na www.jidelna.cz nebo na záznamníku školní jídelny (286851074) vždy do pondělí 8:00 h obědy na následující týden přihlásit. Žák potom přijde mezi 12 a 13:45 h do jídelny na oběd, kde ho i zkonzumuje. Výdej do jídlonosičů není možný.

8.10.2020

Sledujeme zprávy - druhý stupeň se bude po týdnu střídat. Vždy bude jeden týden třída ve škole a další týden bude mít distanční výuku doma. V týdnu 12.- 16.10. budou ve škole třídy VI. a VIII.ročníku, třídy VII. a IX.ročníku budou mít distanční výuku z hlaních předmětů. Další týden se to vystřídá. Výuka bude probíhat v době rozvrhové hodiny, může dojít k drobným změnám, žáci budou včas informováni.

1.10.2020

Vzhledem k současné situaci jsme se po pečlivém zvážení přiklonili k doporučení MŠMT  a rozhodli se začátek kroužků odsunout. Zatím počítáme se startem od 19.10., ale vše záleží na epidemiologickém vývoji. Jedná se o kroužky, které organizuje a zajišťuje naše škola.
 
U kroužků, které pouze zprostředkováváme - Lego (Brick by Brick), Angličtina a Art s angličtinou nemůžeme provoz omezit, jejich realizace je plně v kompetenci pořádající agentury.
 
Co se týká výuky tělesné výchovy a hudební výchovy:
 
Tělesná výchova pro 1. - 5. ročníky zůstává bez omezení a bez omezení je i výuka plavání.
 
Pro 6. - 9. ročník je po dobu 14 dnů výuka tělesné výchovy omezená na procházky a teoretické vyučování.
 
V rámci hudební výchovy je po dobu min. 14 dní omezen zpěv.
 
Protože někteří z vás mají současně děti navštěvující mateřskou školu, dovolujeme si Vás informovat, že provoz celé mateřské školy je bez omezení (včetně kroužků).
 
Děkujeme za pochopení.
 
 

23.9.2020

V pátek 25.9.2020 probíhá výuka na naší škole normálně. Na škole nemáme hlášen žádný výskyt onemocnění coronavirem.

Dle nařízení ministerstva zdravotnictví nosíme na druhém stupni roušky i při vyučování, na prvním stupni pouze ve společných prostorách. opět prosíme rodiče, aby děti při jakémkoli náznaku onemocnění nechali své dítě doma, dokud onemocnění nepřejde. Děkujeme.

Situace se mění každým dnem, pokud dojde ke změně, zveřejníme zde.