Zápis do základní školy proběhl 3.a 4.2.2015

K zápisu se dostavilo 124 dětí, rodiče dalších dvou si dojednali náhradní termín.  Díky perfektní organizační práci paní učitelek a jejich pomocníků z řad starších žáků naší školy proběhlo vše hladce a bez problémů - patří jim velké poděkování. Seznam přijatých je zde v příloze, dále visí na informační nástěnce školy a v MŠ. Budou otevřeny čtyři třídy, po ukončení odkladů předpokládáme jejich naplněnost kolem 28 dětí ve třídě. Všechny třídy budou umístěny v budově školy na Vinořském náměstí. Informace k nástupu do školy a rozdělení dětí do tříd zveřejníme na internetu před koncem letošního školního roku.

Přikládáme několik fotografií z letošního zápisu.