Zápis do základní školy na školní rok 2022/23_výsledky

Zápis do základní školy proběhl ve středu 6.4. a ve čtvrtek 7.4.2022. K zápisu se dostavilo celkem 71 dětí. Protože kapacita školy je zcela naplněna, budeme přijímat děti spadající do bodu 1 kritérií pro přijetí, tedy děti s bydlištěm dítěte a alespoň jednoho z rodičů v Praze - Vinoři. Seznam přijatých pod přidělenými kódy zveřejňujeme v příloze (podle §183 odst. 2 se tímto považují rozhodnutí o přijetí za oznámená). Otevřeny budou tři první třídy.

Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Rozesílat budeme v týdnu od 25.4.2022, do 22.4. mají účastníci řízení podle §36 odst.3 správního řádu možnost nahlížet do spisu.

Obsáhlá fotodokumentace ze zápisu je na

https://eu.zonerama.com/EvaMachova/Album/8300677?secret=5bM8Qw6x5EeclDWq3xoNb1dxB

heslo: zapis