Zápis do základní školy na školní rok 2021/22 - nově

8.3.2021 jsme obdrželi pokyny ministerstva k organizaci zápisů - jsou v příloze. Podle těchto doporučení upravujeme pro letošní rok formu zápisu následovně:

Doba zápisu: 6.- 16.4.2021

Forma zápisu: Zákonný zástupce podá vyplněnou žádost o přijetí ve výše uvedené době:

a) Do datové schránky školy (ID 3egmgqb)

b) E-mailem s elektronickým podpisem (prostý e-mail nestačí) na zsvinor@volny.cz

c) Poštou na adresu ZŠ a MŠ Praha - Vinoř, Prachovická 340, 190 17 Praha - Vinoř

d) Osobně po předchozí telefonické domluvě na 608 974 587 (ředitel) nebo 605 918 670 (zástupce ředitele)

Kromě vyplněné žádosti vyžadujeme u cizích státních příslušníků doklad o místě trvalého pobytu dítěte a jednoho z rodičů. Ostatní mohou být školou požádáni o doložení trvalého pobytu individuálně.

Žádost o přijetí je mírně upravena pro letošní formu zápisu. Prosíme uveďte funkční telefon, v případě nejasností Vás na něj budeme kontaktovat. Do jiných sdělení ve formuláři můžete mimo jiné uvést požadavek na jednoho budoucího spolužáka - pokud jsou požadavky vzájemné, snažíme se vyhovět.

Po ukončení mimořádných opatření proběhne schůzka rodičů přijatých dětí, kde budeme vybírat vyplněný zápisový list a souhlas rodičů.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí: Obdržíte buď do datové schránky nebo jako mail s podpisem (podle toho, jak jste podali žádost). V ostatních případech poštou s dodejkou (uvádějte funkční adresu). Seznam pod čísly letos vyvěšován nebude. Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů od podání žádosti.

Odklady školní docházky: se podávají v době zápisu, tedy rovněž mezi 6. a 16.dubnem 2021. Forma podání je stejná jako u zápisu. K žádosti o odklad potřebujete dvě doporučení (viz.text dole v žádosti). Pokud máte obě, přiložte k žádosti a vyřídíme ji ihned. Pokud doporučení nemáte a chcete odklad, podejte žádost a snažte se doporučení dodat do 30 dnů od podání žádosti. Jinak bude správní řízení o odkladu přerušeno do doby doručení potřebných dokladů, nejpozději do 25.8.2021. Potom bude řízení zastaveno a povinnost zajistit školní docházku Vašeho dítěte je na Vás. Přijetí do naší školy již v této době nemůžeme zaručit.