Zápis do základní školy na školní rok 2016/17

Zápis proběhne v úterý a středu 2.a 3.2.2016 vždy od 13 do 17:30 hodin. Přednostně budou přijímány děti, které mají spolu s alespoň jedním rodičem  trvalý pobyt ve Vinoři. Pokud bude místo, doplníme třídy o zájemce z dalších obcí, přednost budou mít ti, co už mají v naší škole sourozence - viz. kritéria pro přijetí v příloze.
K zápisu budete potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte a budoucího prvňáčka. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro Vaše dítě, nahlaste tuto skutečnost při zápisu - dostanete formulář žádosti o odklad (nebo si ho můžete stáhnout zde v příloze). Pokud si vyřídíte všechny potřebné dokumenty, lze požádat o odklad už před zápisem nebo v době zápisu - k zápisu potom nemusíte. V tomto případě doporučujeme se předem telefonicky objednat na 608 974 587.
Žádost o přijetí dítěte, zápisový list a souhlas rodičů dostanete u zápisu nebo si je můžete stáhnout zde z příloh a předem vyplnit doma. Na žádostech o přijetí nebo o odklad školní docházky vyžadujeme podpisy obou zákonných zástupců (pokud má dítě pouze jednoho, prosíme tuto skutečnost doložit).
Rodičům dětí z vinořské MŠ nabízíme možnost rezervovat si přibližný čas zápisu jejich dítěte. Děti se budou zapisovat na pěti stanovištích (označeny budou A,B,C,D,E). Některá stanoviště budou vyhrazena pro děti z vinořské školky objednané na určitý čas. Na dvou stanovištích budeme zapisovat ostatní příchozí, kteří dostanou pořadová čísla. Vámi vybraný čas je orientační, neměli byste ale čekat příliš dlouho. Rezervovat  si čas zápisu  budete moci v druhé polovině ledna - patřičný list bude vyvěšen u oddělení MŠ.
Místo konání zápisu: hlavní budova školy, 1.patro nové přístavby. Příchod hlavním vstupem do školy (vchod pod ředitelnou, ne do šaten), zde se Vás ujme služba a bude Vás navigovat dále - vše bude samozřejmě značeno. 
Pokud se v době zápisu nemůžete dostavit, zavolejte na 608 974 587 a dohodneme náhradní termín.
 
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Pro zájemce o zodpovězení dotazů a prohlídku školy z řad rodičů budoucích prvňáčků děláme tradičně schůzku v prosinci. Letos bude v úterý 8.12.2015 od 17 h ve školní jídelně. Srdečně zveme.
 

Fotografie jsou z loňského zápisu.