Zápis do základní školy na školní rok 2015/16

Zápis proběhne v úterý a středu 3.a 4.2.2015 vždy od 13 do 17:30 hodin. Přednostně budou přijímány děti s bydlištěm ve Vinoři, Přezleticích a Podolance. Pokud bude místo, doplníme třídy o zájemce z dalších obcí. K zápisu budete potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte a budoucího prvňáčka. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro Vaše dítě, nahlaste tuto skutečnost při zápisu - dostanete formulář žádosti o odklad (nebo si ho můžete stáhnout zde v příloze). Pokud si vyřídíte všechny potřebné dokumenty, lze požádat o odklad už před zápisem nebo v době zápisu - k zápisu potom nemusíte. V tomto případě doporučujeme se předem telefonicky objednat na 608974587.
Žádost o přijetí dítěte, zápisový list a souhlas rodičů dostanete u zápisu nebo si je můžete stáhnout zde z příloh a předem vyplnit doma.
Pro rodiče z naší MŠ a MŠ Přezletice a MŠ Jenštejn: protože letos očekáváme k zápisu možná i více než 130 dětí, chceme předejít dlouhým čekacím dobám. Rodičům dětí z těchto školek tedy nabízíme možnost zapsat si přibližný čas zápisu jejich dítěte. Děti se budou zapisovat na 6 stanovištích (označeny budou A, B, C, D, E, F). Většina stanovišť bude vyhrazeno pro děti ze školek objednané na určitý čas. Na jednom nebo dvou stanovištích budeme zapisovat ostatní příchozí, kteří dostanou pořadová čísla. Vámi vybraný čas je orientační, neměli byste ale čekat příliš dlouho. Zapisovat se budete moci v druhé polovině ledna - patřičný list bude vyvěšen u oddělení MŠ.
Místo konání zápisu: hlavní budova školy, 1.patro nové přístavby. Příchod hlavním vstupem do školy (vchod pod ředitelnou, ne do šaten), zde se Vás ujme služba a bude Vás navigovat dále - vše bude samozřejmě značeno. 
Pokud se v době zápisu nemůžete dostavit, zavolejte na 608 974 587 a dohodneme náhradní termín.
 
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Pro zájemce o zodpovězení dotazů a prohlídku školy z řad rodičů budoucích prvňáčků děláme tradičně schůzku v prosinci. Letos bude v úterý 9.12.2014 od 17 h ve školní jídelně. Srdečně zveme.
 

Fotografie jsou z loňského zápisu.