Zápis do základní školy na školní rok 2014/15

Zápis proběhne v úterý a středu 4.a 5.2.2014 vždy od 13 do 17 hodin. Přednostně budou přijímány děti s bydlištěm ve Vinoři, Přezleticích a Podolance. Pokud bude místo, doplníme třídy o zájemce z dalších obcí. K zápisu budete potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte a budoucího prvňáčka. Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro Vaše dítě, nahlaste tuto skutečnost při zápisu - dostanete formulář žádosti o odklad (nebo si ho můžete stáhnout zde v příloze). Pokud si vyřídíte všechny potřebné dokumenty, lze požádat o odklad už před zápisem nebo v době zápisu - k zápisu potom nemusíte. V tomto případě doporučuji se předem telefonicky objednat na 608974587.

Žádost o přijetí dítěte a zápisový list dostanete u zápisu nebo si je můžete stáhnout zde z příloh a předem vyplnit doma.

Pro rodiče z naší MŠ: protože letos očekáváme k zápisu možná i více než 100 dětí, chceme předejít dlouhým čekacím dobám. Rodičům dětí z naší MŠ tedy nabízíme možnost zapsat si přibližný čas zápisu jejich dítěte. Děti se budou zapisovat na 4 stanovištích (označeny budou A, B, C, D). Stanoviště A bude vyhrazeno pro děti ze Soviček, B pro Veverky, C pro Myšky, Zajíčky a zbytek Soviček a Veverek. Na D a části C budeme zapisovat ostatní příchozí, kteří dostanou pořadová čísla. Vámi vybraný čas je orientační, neměli byste čekat déle než čtvrt hodiny. Zapisovat se můžete od středy 28.1.2014 - patřičný list je vyvěšen u oddělení MŠ.

Místo konání zápisu: hlavní budova školy, 1.patro nové přístavby. Příchod vstupem do MŠ, po schodech do 1.patra a zde budou otevřeny dveře do prostor školy - vše bude samozřejmě značeno. 

Pokud se v době zápisu nemůžete dostavit, zavolejte na 608 974 587 a dohodneme náhradní termín - objednávat budeme na úterý 28.1.2014 od 13 h, případně na středu 29.1.2014 rovněž od 14 h.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Pro zájemce o zodpovězení dotazů a prohlídku školy z řad rodičů budoucích prvňáčků děláme tradičně schůzku v prosinci. Letos bude v úterý 10.12.2013 od 17 h ve školní jídelně. Srdečně zveme.