Zápis do základní školy

Zápis na školní rok 2013/14  byl v úterý 5.a středu 6.2.2013 vždy 13 - 17 h.  K zápisu se dostavilo 75 dětí. Po odkladech je  počet dětí, které nastoupí v září do školy 57-59. Otevřeny budou dvě první třídy, obě budou umístěny v budově na Vinořském náměstí. Třídními učitelkami budou Mgr.E.Henzlová a Mgr.M.Vyskočilová.