Zápis do první třídy základní školy pro ukrajinské děti

Zápis do prvního ročníku základní školy bude 2.6.2022 od 13 do 16 h v ředitelně základní školy (hlavní vchod do budovy Prachovická 340).

Зарахування в перший рік початкової школи буде відбуватися 2.6.2022 з 13:00 до 16:00 в кабінеті директора початкової школи (головний вхід в будинок Прачовицька, 340).

V přílohách je žádost o přijetí, zápisový list a souhlas rodičů - tyto přílohy si můžete vyplnit předem.

У вкладеннях є заява на вступ, реєстраційний лист і згода батьків - ви можете заповнити ці вкладення заздалегідь.

V poslední příloze jsou kritéria pro přijetí dítěte z Ukrajiny do 1.třídy - doporučujeme přečíst.

В останньому додатку є критерії прийому дитини з України до 1 класу - рекомендуємо прочитати.