Zápis do mateřské školy na rok 2018/19

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 se koná 2.5. a 3.5.2018 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. Místo konání – budova v Mikulovické ulici ( původní budova mateřské školy). Zapsány mohou být podle poslední novely školského zákona děti, které dovrší do 31.8.2018 dva roky a starší. U zápisu předložíte rodný list dítěte, zákonný zástupce občanský průkaz a řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez těchto náležitostí nebude dítě zapsáno.
Pokud Vaše dítě bude do mateřské školy přijato, je nutné při nástupu do MŠ odevzdat vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte v evidenčním listu. Bez ohledu na to, zda Vaše dítě bude přijato či ne, nabízíme Vám možnost vyřízení obou potvrzení u lékaře najednou. Obě odevzdáte u zápisu. Žádost o přijetí si můžete vytisknout zde v příloze. Evidenční list pro dítě v mateřské škole rovněž. Oba formuláře je také možno vyzvednout v MŠ v Mikulovické ulici. V případě nepřijetí dítěte bude evidenční list na vyžádání rodičů vrácen nebo po uzavření přijímacího řízení skartován.
Pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí dítěte.

Nárok na přednostní přijetí mají od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018). Děti budou přijímány podle kritérií (viz.příloha), tedy v pořadí podle věku.