Zápis do ZŠ proběhl 4.a 5.4.2017

K zápisu se dostavilo celkem 88 dětí, otevřeny budou tři první třídy. Přijaty jsou všechny děti splňující bod 1 a 2 kritérií pro přijetí, tedy vinořské děti a děti bydlící mimo Vinoř, ale mající ve vinořské škole sourozence. 

Seznam přijatých je od 7.4.2017 zveřejněn zde v příloze a zároveň vyvěšen na informační nástěnce školy. V příloze jsou rovněž přiložena kritéria pro přijetí.

Zápis proběhl v příjemné a klidné atmosféře. Děti  tradičně přivítalo školní divadlo "Housle na stromě", Mach, Šebestová a ostatní se snažili, aby se budoucí prvňáčci cítili dobře. Velké poděkování patří všem zaměstnancům školy a vybraným žákům 6. - 9.ročníku, kteří se na hladkém průběhu zápisu podíleli.