Zápis do ZŠ proběhl 2.a 3.2.2016

K zápisu se dostavilo 116 dětí, další čtyři ještě přijdou v náhradním termínu. Otevřeny budou tři první třídy, které vzhledem k velikosti učeben můžeme z hygienických a bezpečnostních důvodů naplnit do počtu maximálně 28 žáků. Přijaty jsou všechny děti splňující bod 1 a 2 kritérií pro přijetí, kterých je momentálně 80. Zbývající místa rezervujeme pro děti, které přijdou z důvodu nemoci k zápisu dodatečně a také splňují výše uvedená kritéria.

Seznam přijatých je v příloze a zároveň je vyvěšen na informační nástěnce školy. V příloze jsou rovněž přiložena kritéria pro přijetí.

Zápis proběhl v příjemné a klidné atmosféře. Děti  tradičně přivítalo školní divadlo "Housle na stromě", Mach, Šebestová a ostatní se snažili, aby se budoucí prvňáčci cítili dobře. Velké poděkování patří všem zaměstnancům školy a žákům, kteří se na hladkém průběhu zápisu podíleli.