Zápis do MŠ na rok 2017/18

Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018 se koná 3. a 4.5.2017 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. Místo konání – budova v Mikulovické ulici ( původní budova mateřské školy).  U zápisu předložíte rodný list dítěte, zákonný zástupce občanský průkaz a řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, ve které nesmí chybět vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez těchto náležitostí nebude dítě zapsáno.
Pokud Vaše dítě bude do mateřské školy přijato, je nutné při nástupu do MŠ odevzdat vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte v evidenčním listu. Bez ohledu na to, zda Vaše dítě bude přijato či ne, nabízíme Vám možnost vyřízení obou potvrzení u lékaře najednou. Obě odevzdáte u zápisu. Žádost o přijetí si můžete vytisknout zde v příloze. Evidenční list pro dítě v mateřské škole rovněž.  Oba formuláře je také možno vyzvednout v MŠ v Mikulovické ulici.
 
Pořadí u zápisu nemá vliv na přijetí dítěte.