Zápis ZŠ 2019 - výsledky

Ve středu 3. a ve čtvrtek 4. 4. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnil v prostorách školy zápis budoucích prvňáčků.
Školní divadlo "Housle na stromě" se jako již tradičně postaralo o úvodní představení. V něm seriálové postavičky Mach a Šebestová spolu s dalšími žáky 3.B, paní Kadrnožkovou a psem Jonatánem vítaly jednotlivé děti hned po příchodu do naší školy.
Každý obdržel jako vzpomínku pěkný uvítací diplom a pokračovalo se dále k samotnému zápisu.
Středa jako prvni zápisový den byla jako každý rok více využita, ale zápis probíhal hladce. Čtvrtek byl méně obsazen, zde se na každého dostalo prakticky bez čekání.
Všichni budoucí školáci byli moc šikovní, velmi pěkně připraveni z předškolních tříd naší MŠ, za což určitě zaslouží pochvalu nejen oni, ale také jejich paní učitelky a rodiče. A na vylepšení některých drobností je stále ještě čas .
Na organizaci celého zápisu se podílelo mnoho dobrovolníků z řad učitelů, učitelek, našich školáků z II. stupně a samozřejmě take vedení školy a  paní hospodářka. Všem patří velké poděkování za vytvoření příjemného prostředí pro naše budoucí prvňáčky.

Výsledky zápisu:  Přišlo celkem 94 dětí, přijaty byly všechny ze spádového obvodu školy, tedy splňující kritérium č.1. Více žáků již buhužel nemůžeme přijmout. Seznam přijatých je (pod kódy) v příloze.