Zápis ZŠ 2018 - výsledky

Mach a Šebestová opět vítali mnoho budoucích prvňáčků

Ve středu 4. a ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnil v prostorách školy zápis budoucích prvňáčků.
Školní divadlo "Housle na stromě" se jako již tradičně postaralo o úvodní představení. V něm seriálové postavičky Mach a Šebestová spolu s dalšími žáky 3.B, paní Kadrnožkovou a psem Jonatánem vítaly jednotlivé děti hned po příchodu do naší školy. Některé děti se k písničce "My jsme žáci 3.B...." s nadšením  a bez rozpaků přidaly, některé ale byly přeci jen trochu zaražené a celému uvítání mlčky a v těsné blízkosti svých rodičů přihlížely.
Každý obdržel jako vzpomínku pěkný uvítací diplom a pokračovalo se dále k samotnému zápisu.
Středa jako prvni zápisový den byla jako každý rok pořádně nabitá, paní učitelky na 6 stanovištích neměly ani chvilku odpočinku. Odpolední čas nemilosrdně ubíhal, jeden zájemce střídal druhého, opět se nám osvědčil systém s předem objednaným přibližným časem zápisu. Děti z vinořské MŠ tak nemusely dlouho čekat a brzy se každé dostalo na řadu. Dvě stanoviště sloužila pro zápis ostatních příchozích, kterých bylo právě ve středu opravdu hodně. Tady se čekací doba trochu prodlužovala, ale pobyt v připravené třídě - herně se pod dohledem starších spolužáků dal určitě příjemně zvládnout.
Ve čtvrtek už nebyl nápor tak velký a vše probíhalo daleko klidněji.
Všichni budoucí školáci byli moc šikovní, velmi pěkně připraveni z předškolních tříd naší MŠ, za což určitě zaslouží pochvalu nejen oni, ale také jejich paní učitelky a rodiče. A na vylepšení některých drobností je stále ještě čas .
Na organizaci celého zápisu se podílelo mnoho dobrovolníků z řad učitelů, učitelek, našich školáků z II. stupně a samozřejmě take vedení školy a také obě paní hospodářky. Všem patří velké poděkování za vytvoření příjemného prostředí pro naše budoucí prvňáčky.

Výsledky zápisu:  Přišlo celkem 110 dětí, přijaty byly všechny ze spádového obvodu školy, tedy splňující kritérium č.1. Více žáků již buhužel nemůžeme přijmout. Seznam přijatých je (pod kódy) v příloze.