Zahájení nového školního roku

Aktuálně 31.8.2020:

Praha je nyní na coronavirovém semaforu označena oranžovou barvou. V této situaci se mají začít nosit ve škole roušky, což ale zase pro Prahu úplně neplatí a rozhodnutí je na nás. S ohledem na snížení rizika nákazy žáků i zaměstnanců jsme se rozhodli roušky ve společných prostorách školy používat. V učebnách děti mít roušky nemusí. Na přivítání prvňáčků ve školní jídelně se tedy sejdeme v rouškách.

Nejdůležitějším pravidlem pro nadcházející období je ohleduplnost k ostatním, proto v případě příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění nechte své dítě doma. Děkujeme.

 

Aktuálně 24.8.2020:

Roušky už ve vnitřních prostorách školy nejsou v současné době  povinné. Vše ostatní platí.

Aktuálně 19.8.2020:

Po vydání manuálu MŠMT k epidemiologické situaci jsme se rozhodli přivítat naše nové prvňáčky postupně po jednotlivých třídách, aby nedocházelo k velké kumulaci osob ve školní jídelně.

8:00 h - I.A       8:20 - I.B        8:40 - I.C   

Pokud nevíte, do které třídy Vaše dítě patří, volejte od 24.8.2020 na 608 974 587 (ředitel) nebo 605 918 670 (zástupce ředitele).

Třídní učitelky si odvedou děti do třídy a po krátkém přivítání  pozvou do třídy i Vás.

Přijďte prosíme vybaveni rouškami - i děti. Z nařízení ministerstva plyne povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy.

Podrobné informace o opatřeních v průběhu školního roku pro všechny žáky i rodiče zveřejníme v samostatném článku v týdnu 24.- 28.8.2020.

 

Červen 2020:

Nový školní rok zahájíme v úterý 1.9.2020 v 8 h. Prvňáčky přivítáme ve školní jídelně, ostatní děti ve svých třídách. Rodiče nových prvňáčků měli v červnu schůzku s budoucími učitelkami svých dětí, kde obdrželi všechny potřebné informace. První den končí žáci do 9 h, potom odcházejí domů. Pro žáky 2. a 3. ročníku už bude od 9 h fungovat školní družina (ne ranní) v normálním rozsahu. Pokud pošlete dítě do družiny, vybavte ho větší svačinou, 1.9. jídelna pro žáky ZŠ nevaří. Ve středu 2.9. budou žáci ve svých třídách, nebude odpolední vyučování, družina i jídelna fungují normálně. Ve čtvrtek 3.9.předpokládáme výuku podle rozvrhu.

Hezké prázdniny, užijte si je ve zdraví a 1.9. se na všechny těšíme.