Zahájení nového školního roku

Nový školní rok zahájíme v úterý 1.9.2020 v 8 h. Prvňáčky přivítáme ve školní jídelně, ostatní děti ve svých třídách. Rodiče nových prvňáčků měli v červnu schůzku s budoucími učitelkami svých dětí, kde obdrželi všechny potřebné informace. První den končí žáci do 9 h, potom odcházejí domů. Pro žáky 2. a 3. ročníku už bude od 9 h fungovat školní družina (ne ranní) v normálním rozsahu. Pokud pošlete dítě do družiny, vybavte ho větší svačinou, 1.9. jídelna pro žáky ZŠ nevaří. Ve středu 2.9. budou žáci ve svých třídách, nebude odpolední vyučování, družina i jídelna fungují normálně. Ve čtvrtek 3.9.předpokládáme výuku podle rozvrhu.

Hezké prázdniny, užijte si je ve zdraví a 1.9. se na všechny těšíme.