Výskyt příušnic

V devátém ročníku se vyskytly příušnice. V příloze jsou informace z hygienické stanice. V případě jakéhokoli podezření na tuto nemoc doporučujeme  obrátit se neprodleně na ošetřujícího lékaře.