Výskyt infekčního onemocnění ve škole a školce

Karanténní opatření v základní škole byla ukončena po dohodě s hygienou v úterý 14.4.2015. Opatření v mateřské škole trvají do pátku 17.4.2015. 

Ve škole se vyskytla infekční žloutenka typu A. Škola přijala opatření nařízená hygienickou stanicí, která budou trvat nejdéle do 16.4.2015 (pokud nedojde k dalšímu onemocnění). Doporučení od hygieny: Nejlepší prevence je očkování, jinak dodržovat zvýšenou hygienu, nejíst a nepít ze stejného talíře, sklenice, příborem s někým společně. V případě příznaků nemoci (jsou podobné chřipce) kontaktovat lékaře a upozornit ho na výskyt žloutenky. Doporučení platí i pro děti z MŠ, kde je ale jinak normální režim. Tato informace už od 18.3.neplatí - viz.dále.

Informace o výskytu žloutenky v mateřské škole – v Mikulovické ulici, třídě Lištiček.

Dne 18.3.2015 jsme z hygienické stanice v Praze obdrželi informaci, která se týká výskytu žloutenky typu A u dítěte ze třídy Lištiček. Nákaza se u tohoto dítěte projevila 14.3.2015, v kolektivu mateřské školy bylo naposledy 26.2.2015
Hygienická stanice rozhodla, že neočkované děti ze třídy Lištiček budou pod lékařským dohledem do 17.dubna 2015. Mateřská škola přijala opatření nařízená hygienickou stanicí. Rodiče, kterých se to týká, byli hygienickou stanicí informováni o dalším postupu dne 19.3.