Vyjádření ředitele k reakci na manuál pro I.B

                V rámci předvolební kampaně jsem si přečetl odpovědi pana Karla Janka na předvolební dotazník týkající se naší školy.

                Nechávám na voličích, jestli jim mnou vedená škola připadá jako koncentrační tábor, jak je v odpovědi nepřímo naznačeno. Se zapojováním školy do předvolebního zápasu o hlasy navíc hluboce nesouhlasím. Jsme tu proto, abychom děti vzdělávali a vychovávali, a to v příjemném prostředí, klidu a vzájemné spolupráci. Předvolební boje této atmosféře rozhodně neprospívají.
 
                Bohužel ve výše uvedené odpovědi byla napadena i paní učitelka Kubíčková, třídní I.B (jmenována tam sice není, ale kontext je zcela jasný). Paní učitelka patří k nejzkušenějším členům našeho sboru, dosud jsem na její práci zaznamenal vždy pouze kladné ohlasy rodičů. Na úvodní schůzku 1.9.2014 připravila pro rodiče třístránkový manuál, v podstatě vytištěné informace, které na schůzce rodičům sdělila (veškeré kontakty, rozvrh, organizační termíny a doporučení pro rodiče k práci s novými prvňáčky). Na závěr všechny vyzvala ke spolupráci a upozornila na možnost volat jí kvůli škole kdykoliv na mobil. 
 
                Jako ředitel školy tento její postup velmi oceňuji. Tím víc mne mrzí, když mi velmi deprimovaná paní učitelka přijde oznámit, že na nástěnkách v obci a na internetu jsme označováni jako nevstřícní, neochotní a připodobňováni k lágru, a to částečně i její zásluhou. A oznamuje mi, že už raději žádné písemné pokyny připravovat nebude. Paní učitelku jsem poprosil, aby ve své práci pokračovala tak jako dosud a nenechala se otrávit populistickým bojem o voliče, vedeným na úkor školy. Doufám, že se mi ji povedlo přesvědčit.
 
Alfred Teller