Vyhodnocení zápisu na školní rok 2014/15 do ZŠ

Mach, Šebestová a spol. přivítali v úterý 4. a ve středu 5.2. celkem 101 dětí, které se v doprovodu rodičů přišly zapsat do naší školy. Chci na tomto místě poděkovat všem učitelkám a našim starším žákům, kteří se podíleli na perfektním průběhu zápisu a zvládli velký počet letošních zájemců.

Seznam přijatých žáků je v příloze (zároveň je v tištěné podobě vyvěšen na škole a v odděleních MŠ). Mezi nimi je i několik žáků, kteří ještě budou žádat o odklad školní docházky. Budou otevřeny tři první třídy s předpokládaným počtem okolo 28 žáků ve třídě (maximálně plus - mínus 2). Všechny první třídy budou umístěny  v nové přístavbě školy (tam, kde byl zápis). Pokud se někteří rodiče přijatých dětí rozhodnou pro jinou školu, prosím, aby mi toto rozhodnutí dali vědět co nejdříve.

Nové prvňáčky přivítáme 1.9.2014 v 8 hodin v prostorách školní jídelny. Ať se jim v naší škole líbí.

Alfred Teller, ředitel školy