Vstup do školy 22.9.2016

V důsledku zemních prací před vchodem do budovy školy, kterým chodí obvykle děti, bude tento vchod a chodník před ním ve čtvrtek 22.9. uzavřen. Vstup do školy bude hlavním vchodem pod ředitelnou. Ranní družina použije bránu u jídelny a vstup vchodem do mateřské školy. Mateřská škola vstupuje svým obvyklým vchodem, příchod k němu ale pouze zdola od jídelny. Odpolední družina použije hlavní vchod pod ředitelnou, kde bude tento den paní vrátná.

Děkujeme za pochopení.