Třídní schůzky 18.11.2021

Vážení rodiče,

na čtvrtek 18. 11. 2021 jsou naplánované třídní schůzky. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že prezenční schůzky se budou konat pouze v omezené formě (nebude-ůli 18.11.všechno úplně jinak).
Dne 18. 11. 2021 budou ve škole přítomni všichni vyučující mezi 17. – 19. hodinou. Rodiče, kteří by s jednotlivými vyučujícími rádi hovořili, mohou v této době přijít. O čtvrtletní klasifikaci Vašich dětí budete informováni prostřednictvím aplikace Bakaláři, v záložce čtvrtletní klasifikace, nejpozději v úterý 16. 11. 2021. Rodiče, se kterými by naopak rádi hovořili někteří vyučující, budou školou vyzváni (prostřednictvím emailu nebo telefonu). Vyučující prvních ročníků budou přítomni v budově na Vinořském náměstí, ostatní vyučující v budově v Prachovické ulici.
 

Níže uvádíme informace, které by jinak třídní učitelé sdělovali ve třídách:


Školní jídelna
Rádi bychom Vás informovali o probíhající rekonstrukci školní jídelny. Od pondělí 22. 11. 2021 nebudeme mít školní jídelnu k dispozici. Stravovat se budeme z jednorázových nádob. 1. – 3. ročníky se budou stravovat ve třídách, od čtvrtého ročníku se žáci budou stravovat v „provizorní jídelně“ v prostoru školní družiny. V této době nebude součástí oběda polévka a ani nebude školní jídelnou zajišťován pitný režim (vyjma školní družiny). Bohužel hygienická pravidla nedovolují odnos jídla ze školy ven, žáci budou muset jídlo zkonzumovat ve škole.
Po dobu uzavření školní jídelny bude školní družina přesunuta do tříd, kromě školní družiny paní Lenky Kosmanové (2.C a část 2.B), která bude ve svých prostorách školní přístavby. Ranní družina bude bez omezení v hlavní budově a na Vinořském náměstí.
Tento způsob stravování bude organizačně velmi náročný, proto Vás žádáme o maximální součinnost a trpělivost. Odměnou bude vyšší jídelní komfort Vašich dětí po dokončení celé rekonstrukce (plánované dokončení je s koncem roku 2021).
 
Bakaláři
Po necelém roce provozu aplikace Bakaláři jsme vyhodnotili některé drobné nedostatky. Jedním z nich je i nejednotné zadávání známek, zejména při neodevzdání práce, absenci apod. Od dalšího čtvrtletí by při zadávání známek v aplikaci Bakaláři měla platit následující pravidla:
•    Jednotlivé známky se zadávají bez mínusů
•    N je použito při neodevzdání nebo nesplnění zadané práce
•    A je použito při absenci žáka při testu (v době, kdy se píše test, žák není ve škole)
•    X použito výhradně v případě, kdy není možné žáka hodnotit, například z důvodu předchozí dlouhodobé absence (žák byl týden nemocný, v pondělí přišel do školy, spolužáci psali test, jemu test není možné hodnotit)
•    ? by se neměl v průběžné klasifikaci vyskytovat
•    Při čtvrtletní klasifikaci může být použita známka s mínusem (mínus je použito jako výstraha)
 
Ředitelské volno
Jak jsme již dali vědět, ve dnech 20. - 22. 12. 2021 bude ředitelské volno. V těchto dnech nebudeme mít k dispozici ani školní vývařovnu.
V době ředitelského volna bude fungovat školní družina (pro všechny děti 1. – 9. ročníku), ale bohužel bez jídla. Školní družina bude v provozu od 6.30 do 17.00 hodin.
 
Uzavírka ulice Mladoboleslavská
Od 15. 11. 2021 od 9.00 hodin bude uzavřena ulice Mladoboleslavská ve směru na Prahu. Uzavřena bude od kruhového objezdu až k zastávce Vinořský zámek. Ve směru do Prahy bude objízdná trasa přes Ctěnice. Ke školní budově na Vinořském náměstí bude pravděpodobně velmi problematický příjezd (přes Jenštejn a Radonice).
Doporučujeme rodičům, aby cestu osobním automobilem v době uzavírky velmi pečlivě zvážili. Plánovaná uzavírka by měla být ukončena nejdéle do konce listopadu. Podrobně na stránkách MČ Praha - Vinoř - https://www.praha-vinor.cz/oprava-vozovky-mladoboleslavska-mc-praha-vinor-11-2021/ .
 
I nadále prosíme, sledujte webové stránky školy, kde může dojít k upřesnění podle vývoje situace.

Při osobní účasti na schůzkách je nutné použít respirátor. Děkujeme.


S přáním pevného zdraví vedení školy