Školní rok 2020/21

10.9.2020:

Teď už jsou roušky povinné ve všech školách v Praze, u nás se nic nemění.

31.8.2020:

Praha je nyní na coronavirovém semaforu označena oranžovou barvou. V této situaci se mají začít nosit ve škole roušky, což ale zase pro Prahu úplně neplatí a rozhodnutí je na nás. S ohledem na snížení rizika nákazy žáků i zaměstnanců jsme se rozhodli roušky ve společných prostorách školy používat. V učebnách děti mít roušky nemusí. Nezapomeťe, prosíme, vybavit své děti rouškami.

Nejdůležitějším pravidlem pro nadcházející období je ohleduplnost k ostatním, proto v případě příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění nechte své dítě doma. Děkujeme.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému epidemiologickému stavu bychom Vás rádi informovali o organizaci školního roku 2020/2021. Situace s rouškami se mění ze dne na den, i my musíme na každou změnu reagovat. Doporučujeme vybavit dítě rouškou, kterou bude nosit při sobě v aktovce a bude schopno reagovat na náhlé změny situace. Pro případ, že budou povinné roušky a některé dítě ji zapomene, máme připravené roušky náhradní.

Vyučování: v rámci výuky nastává letos změna, jednotlivé třídy budou po celý den zůstávat ve svých kmenových učebnách. Nebude docházet ke zbytečným přechodům a kumulaci žáků každou přestávku na chodbách školy. Ke změně učebny dojde pouze v nezbytných případech (Hv, Tv, ICT a dělené hodiny) a to tak, že se žáci vystřídají až po přestávce, kdy bude učebna řádně vyvětrána. Současně budou žáci trávit jednotlivé přestávky svých ve třídách. O přestávkách i v hodinách se bude častěji větrat. I během dne budou desinfikovány toalety a společné prostory. V současné situaci je nezbytné dbát všech hygienických pravidel a to včetně přezouvání.

Školní jídelna: vzhledem k počtu žáků školy nejsme schopni zajistit oddělení jednotlivých tříd. Obědy budou probíhat standardním způsobem, mezi jednotlivými čekajícími třídami bude dodržen krátký rozestup.

Školní družina: školní družina proběhne také standardním způsobem. Není v našich možnostech zřídit školní družinu pro jednotlivé třídy. Děti budou rozděleny a ve školní družině se v jedné skupině mohou potkat děti ze dvou tříd.

Kroužky: Dle metodiky MŠMT je na škole, zda ponechá aktivity nad rámec základního vzdělávání. Vycházíme z toho, že Vaše děti budou navštěvovat kroužky i v jiných vzdělávacích centrech, proto jsme se rozhodli i v letošním roce kroužky otevřít. Účast Vašeho dítěte na kroužcích je na Vašem zvážení. Nabídka bude zveřejněna do poloviny září.

Vstup rodičů do školy: žádáme rodiče, aby na děti čekali před budovou školy a nevstupovali do šaten (ani ráno).

Informace: aktuální informace o případném výskytu nemoci Covid 19 uvedeme vždy na našich webových stránkách a současně budou rodiče, jejichž dítěte se zpráva týká, informováni prostřednictvím emailu od třídního učitele.

Samotná výuka bude probíhat standardním způsobem – ve škole. V případě nutnosti distančního vzdělávání budete informováni třídním učitelem.

 

S přáním pevného zdraví vedení školy