Schůzka rodičů žáků IX.ročníku k přijímacímu řízení

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 14.1.2021 od 17 h měla být ve školní jídelně schůzka k přijímacímu řízení. Schůzka v daném termínu bude, ale vzhledem k aktuální situaci proběhne distanční formou v prostředí MS Teams. Na schůzku se připojíte pomocí přihlašovacích údajů Vašeho dítěte (podobně jako na třídní schůzku). V příloze uveřejňujeme i informace v tištěné podobě. Vytištěné tiskopisy přihlášek se známkami a zápisové lístky obdrží proti podpisu žáci při předání vysvědčení za 1.pololetí. Způsob předání vysvědčení upravíme podle momentální covidové situace.

Zájemci o studium na víceletých gymnáziích obdrží na základě žádosti pokyny a tiskopisy přihlášek s vysvědčením. Informace jsou rovněž v příloze.