Schůzka rodičů žáků IX.ročníku - přijímací řízení

Schůzka k přijímacímu řízení na střední školy proběhne v úterý 14.1.2014 od 17:30 h ve škole. Systém přijímacího řízení zůstává zatím stejný, tedy žák může podat 2 přihlášky v 1.kole. Zkoušky se konají v rozmezí od 22.4.do 30.4.2014. Na školu, kam se přijatý žák rozhodne nastoupit, odevzdá zápisový lístek, který dostane u nás ve škole (jeden). Školy, které nebudou naplněny, vyhlásí další kola přijímacích řízení, volná místa zveřejňuje magistrát. Rodiče na schůzce dostanou přihlášky, zápisové lístky a všechny potřebné informace.

Žáci VII. a V. ročníku mají možnost odejít na víceletá gymnázia. Informace a přihlášky individuálně u výchovného poradce paní učitelky Křemenové. Doporučujeme se telefonicky objednat.