Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Ve středu 17.6.2020 od 17 h se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sejdeme se v 17 h před hlavním vchodem do školy, kde budete seznámeni s rozdělením dětí do tří tříd (při rozdělování jsme vyhověli  všem vzájemným vazbám a velké většině vazeb jednostranných). Samotná schůzka potom proběhne v jednotlivých třídách. Letošní zápis proběhl netradičně, na schůzku si proto přineste vyplněný zápisový list, a souhlas rodičů. Zároveň podáme všechny potřebné informace. Na schůzce budeme také zjišťovat váš zájem o umístění dítěte do školní družiny. Od rodičů dětí, které nenavštěvovaly naší mateřskou školu, vybereme příspěvek 500 Kč na sešity a pomůcky (dětem, které navštěvovaly naší MŠ, převádíme 500 Kč vybraných na akce MŠ ve školním roce 2019/20).

V příloze najdete i seznam potřebných pomůcek, ostatní pomůcky dostanou děti ve škole.