Sběrový den

 

Milí žáci a rodiče
Na naší škole proběhne již tradičně
SBĚROVÝ DEN,
tedy den, kdy od vás vybíráme
papír, karton a víčka od PET lahví.
Sběrový den proběhne v úterý 10.2.2015
od 7:15 v budově školy v Prachovické ulici.
Sběr bude přebírán a zapisován vybranými žáky 9.tříd u vstupu do šaten
Prosíme, aby papír i karton byly zvážené a označené jménem dítěte. Víčka stačí označit jménem.
Sběr si odveze společnost Wegarecycling, s níž spolupracujeme řadu let a finanční výtěžek bude opět použit ve prospěch žáků školy. Naposledy jsme z něj zaplatili společnost Redres, jež vyučuje zdravotnickou první pomoc a u nás se zúčastnila „Branného dne“.
Těší nás spolupráce s vámi a věříme v její zdárný průběh
Výsledky v příloze.