Sběrový den

Vážení rodiče a žáci naší školy,
v pondělí 3. 2. 2014 proběhne v naší škole sběrový den, kdy můžete odevzdat nasbíraný papír a víčka od PET lahví. Obojí je potřeba přinést tento den ráno ( škola nemá prostory na uskladnění ) od 7:15 do 8:00 a odevzdat jej k zapsání určeným žákům školy v prostorách vstupu do nových šaten. Papír musí být zvážený. Sběr bude následně odvezen sběrovou firmou.
Nejlepší sběrači školy, popřípadě nejlepší školní kolektivy získají drobné odměny. Finanční prostředky za sběr jsou vždy využity ve prospěch žáků školy.
Také připomínáme možnost odevzdat prostřednictvím školy kdykoli k recyklaci různá drobná elektrozařízení, viz Recyklohraní jako součást projektu Po nás potopa ( na stránkách školy ). Větší elektrozařízení ( pračky, ledničky, mrazáky atp. ) pouze po předchozí dohodě s p. uč. Kubcovou ( opět nemáme žádné skladovací prostory  a musíme předem domluvit odvoz s příslušnou firmou ).
Děkujeme za spolupráci.