Sběrový den

V úterý 11. 6. proběhne v naší škole den sběru papíru, kartonu a víček od PET lahví.
V 7:15 bude u školy přistaven kontejner.
Od této chvíle od vás sběr převezmou a jeho množství spolu se jménem sběrače zapíší žáci školy. Prosím řiďte se jejich pokyny, aby vše proběhlo rychle a plynule.
Nejlepší sběrači získají dobrý pocit, že něco udělali pro životní prostředí a dostanou drobnou odměnu.

Přílohy

SBĚROVÝ DEN.pdf