Sběrový den

Milé děti, rodičové, babičky, dědečkové.
Ve středu 7. 5. proběhne v naší škole den sběru papíru, kartonu a víček od PET lahví. V 7:15 bude u školy přistaven kontejner. Od této chvíle od vás sběr převezmou a jeho množství spolu se jménem sběrače zapíší žáci školy. Prosím řiďte se jejich pokyny, aby vše proběhlo rychle a plynule.
Nejlepší sběrači získají dobrý pocit, že něco udělali pro životní prostředí a dostanou drobnou odměnu.
Těšíme se na vás.

Celkovou vítězkou se stala Karolína Hujerová z 5.B. Výsledky sběrového dne v příloze.