Rozdělení prvňáčků na školní rok 2018/19

Vážení rodiče,

v příloze najdete rozdělení budoucích prvňáčků do tříd. Vyšli jsme vstříc všem požadavkům na spolužáky. Podařilo se nám  dodržet všechny vzájemné vazby i vazby, které byly jednostranné. Budoucí třídy 1.ročníku budou umístěny v budově "staré školy" na Vinořském náměstí. Nakonec se nám podařilo zajistit pro první třídy čtyři paní učitelky, takže otvíráme čtyři třídy.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne ve středu 27.6.2018 od 17 h v jejich třídách v patře školy na Vinořském náměstí. Na schůzce obdržíte všechny potřebné informace. Vezměte si s sebou prosíme funkční propisku, budete vyplňovat informace o dětech pro naši databázi. Dále zde budeme vybírat příspěvek 500 Kč na Sdružení při ZŠ Vinoř, ze kterého potom nakupujeme dětem sešity a další pomůcky. Příspěvek je dobrovolný (obvykle dávají všichni), v případě nezaplacení dostanete seznam sešitů a pomůcek, které budete muset dítěti opatřit. Pokud si chcete dotazník pro rodiče vyplnit předem, je dole v příloze. Pokud na schůzku nemůžete přijít, stačí dotazník i 500 Kč předat 3.9. při nástupu do školy. Definitivní seznam pomůcek pro prvňáčky bude zveřejněn zde po schůzce 27.6.

Nový školní rok začne v pondělí 3.9.2018. Prvňáčky přivítáme v 8 h před budovou školy na Vinořském náměstí. Nejprve budou děti odvedeny do jejich tříd k paní učitelce. Po krátkém seznámení k nim do tříd pozveme i rodiče.  Potom si děti odvedete domů. Tento den školní družina pro prvňáčky není. Od 4.9. je družina i pro ně. Koncem září potom budou třídní schůzky. První den přijdou prvňáčci pouze s prázdnou aktovkou.

Přejeme, ať se jim v naší škole líbí.