Rozdělení prvňáčků na školní rok 2015/16

Vážení rodiče,

v příloze najdete rozdělení budoucích prvňáčků do tříd. Snažili jsme se vyjít vstříc všem požadavkům na spolužáky. Bylo to velmi složité a pracné, ale nakonec se nám podařilo dodržet všechny vzájemné vazby a ostatním vyhovět alespoň v některém požadavku.

Protože prvňáčků je letos rekordní počet, rozhodli jsme se nenechávat předávání informací až na 1.září, ale v úterý 16.6.2015 budete mít možnost setkat se od 17:30 h s třídní učitelkou vašeho dítěte, která Vám předá všechny potřebné informace k začátku školního roku. Budete mít například možnost vyřídit si přihlášku ke stravování už v červnu, protože, po zkušenostech z minulých let, vznikají na přihlášky v jídelně dlouhé fronty a obvykle potom "tečou nervy". Oficiální pozvánka na schůzku je rovněž v příloze. Dále je v příloze seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky.

Nový školní rok začne v úterý 1.9.2015. Prvňáčky přivítáme v 8 h před budovou školy na Vinořském náměstí, kde budou jejich třídy umístěny. Pro případ špatného počasí se vybavte dostatečnými deštníky, vhodné prostory uvnitř pro očekávané množství lidí nemáme. Ve třídě přivítá nové žáčky jejich paní učitelka, potom Vám je vrátí a Vy budete mít v případě zájmu možnost  jít si prohlédnout prostory školy. Potřebné informace dostanete už na schůzce v červnu. Třídní schůzky budou potom v průběhu září.

Poznámka: Protože po zveřejnění seznamů s rozdělením se dvě děti odhlásily, mohli jsme vyhovět některým dodatečným požadavkům a v seznamech jsou oproti původním drobné změny.