Rozdělení 4.tříd školní rok 2013/14

Vážení rodiče žáků současného třetího ročníku,

na třídních schůzkách jste obdrželi můj dopis ohledně sloučení současných tří třetích tříd do dvou tříd čtvrtých. Zároveň jste mohli vyjádřit svá přání, což většina z vás zodpovědně udělala. Třídní učitelky třetích tříd připravily skupinky dětí se vzájemnými vazbami a společně jsme potom děti rozdělili do nových dvou tříd. Při následné kontrole, kdy jsme společně s paní učitelkou Zemanovou prošli všechny lístky s vašimi požadavky, jsem si ověřil, že jsme vyhověli všem vazbám, které byly vzájemné a zároveň i velké většině přání, která vzájemná nebyla. Nenalezli jsme nikoho, komu by všechna přání splněna nebyla. Seznamy s rozdělením dětí jsou v příloze.

Alfred Teller, ředitel školy