Ředitelské volno

Vážení rodiče,

z důvodu rekonstrukce podlahy v šatně školy vyhlašujeme na pondělí a úterý 21.a 22.12.2015 dva dny ředitelského volna. Týká se pouze žáků základní školy, mateřská škola funguje normálně. Otevřena bude rovněž školní družina, kam se může na tyto dny přihlásit kterýkoli žák z jakéhokoliv ročníku, bez ohledu na to, zda  školní družinu běžně navštěvuje. Žáci, kteří budou v tyto dny v družině, mohou odebrat oběd, pouze na oběd přijít nelze. Na třídních schůzkách 19.11.2015 dostanete lístek s dotazem, zda chcete družinu v těchto dnech využít, a pokud ano, jestli požadujete oběd. Školní jídelna provede na 21.a 22.12.2015 odhlášku všech žáků školy a zpětně přihlásí ty, kteří budou chodit do družiny a oběd požadují .  Nástup do družiny je do 7:55 h (jako do školy), způsob odchodu (u dětí, které do družiny nechodí) si dohodnete s vedoucí školní družiny. Pokud se nedostavíte na třídní schůzky, pošleme lístek s dotazem po žákovi.

Děkujeme za pochopení.

Text lístku, který dostanou všichni žáci I.-V.ročníku a zájemci z vyšších ročníků:

Ve dnech ředitelského volna, 21.12. a 22.12.2015, bude školní družina v provozu od 6:30 do 17 h. Je možné přihlásit kteréhokoliv žáka školy bez ohledu na jeho pravidelnou docházku do družiny. Družina bude v hlavní budově školy (ne na Vinořském náměstí). Oběd pro děti přihlášené do družiny bude zajištěn. Prosíme o vyplnění a odevzdání ve škole i pokud zájem nemáte. Děkujeme.
 
21.12. - MÁM ZÁJEM - NEMÁM ZÁJEM                                 Oběd: ANO - NE
 
22.12. - MÁM ZÁJEM - NEMÁM ZÁJEM                                 Oběd: ANO - NE
 
 
-------------------------------------------------------------                        ----------------------------------
              Jméno a příjmení dítěte, třída                                              Podpis rodičů