Ředitelské volno

Vážení rodiče,

panu starostovi  se podařilo zajistit prostředky na další přístavbu školy - nástavbu dvou pater nad v současnosti budovanými šatnami. Stavba bude plynule navazovat. Všechny práce rušící provoz školy jsou plánovány na dobu prázdnin. Vzledem k plánovaným termínům ukončíme výuku v pátek 23.6.2017. Na poslední červnový je vyhlášeno ředitelské volno.

V této době bude v provozu školní družina od 6:30 h do 17 h. Tento týden se mohou do družiny přihlásit i žáci, kteří družinu nenavštěvují (i z vyšších ročníků). Tyto děti se zároveň mohou stravovat ve školní jídelně.

Provoz mateřské školy probíhá beze změny.

Děkujeme za pochopení.