Půdní přístavba školy

19.3.2013 proběhlo předání stavby. Proběhla kontrola hasiči a hygienou a  9.4. došlo i k úspěšné kolaudaci. Den otevřených dveří, aby se zájemci mohli na naše nové prostory podívat, bude při třídních schůzkách 23.4. od 18 h. Srdečně zveme.