Provoz školy a školky v pondělí 3.6.2013 a dále

Vážení rodiče,

protože vinořská škola neleží v záplavové oblasti, bude škola i školka určitě v následujících dnech fungovat normálně. Úterní i čtvrteční akademie se rovněž koná. Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme se rozhodli věnovat na povodňové škody. Protože výuka v pondělí probíhala prakticky normálně, pokud jste ponechali své děti doma, prosíme o standardní vypsání omluvenky do žákovské knížky. Jako důvod nepřítomnosti stačí uvést "povodně".  Děkujeme.

V pondělí 3.6.2013 bude o všechny děti, které se dostaví do školy nebo mateřské školy, postaráno v plném rozsahu. Jídelna vaří, pokud dítě nepošlete do školy, můžete si oběd vyzvednout ve školní jídelně. Nepřítomní žáci budou samozřejmě omluveni, pokud se ve třídě sejde dostatečný počet dětí, bude probíhat výuka dle možností.

Alfred Teller, ředitel školy